Actul juridic în Noul Cod civil | Marian Nicolae (coord.)

Editorul: ”Prezentul volum reunește o parte din lucrările Conferinței naționale Gheorghe Beleiu, Ediția 1, din 2019, studiile și articolele fiind grupate în 3 părți (secțiuni) principale, ținând seama de tema fiecărei contribuții: 1) formarea actului juridic; 2) efectele actului juridic; 3) nulitatea actului juridic.

Astfel:
„Partea I. Formarea actului juridic civil” grupează 3 studii dedicate unor teme majore:
– Ordinea publică clasică și ordinea publică modernă în actele juridice (autor Liviu Pop);
– Cât de concretă e buna-credință? (autor Ionuț-Florin Popa);
– Eroarea scuzabilă – standard și aplicații practice (autor Cristian Paziuc).

„Partea a II-a. Efectele actului juridic” grupează alte 3 studii consacrate unor teme specifice:
– Aplicarea relațională a principiului pacta sunt servanda (autor Adriana Almășan);
– Condițiile și efectele impreviziunii (autor Vladimir Diaconiță);
– Despre declarația unilaterală de rezoluțiune și reziliere. Probleme teoretice și practice (autor Marian Nicolae).

In fine, „Partea a III-a. Nulitatea actului juridic”, cea mai amplă, grupează 6 studii dedicate unor aspecte specifice și deopotrivă delicate ale nulității actului juridic civil (și nu numai):
– Nulitatea amiabilă poate fi și unilaterală? Unele aplicații în materia societăților (autor Marieta Avram);
– Probleme teoretice și practice privind principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (autor George-Alexandru Ilie);
– Nulitatea contractului de achiziție publică mascat într-un alt tip de contract (autor Monica Rațiu);
– Când penalul ține loc de civil: despre soarta ipotecii în cazul desființării titlului (autor Radu Rizoiu);
– Imprescriptibilitatea nulității absolute: o soluție discutabilă (autor Valeriu Stoica);
– Căi procedurale de invocare a nulității actului juridic civil (autor Gheorghe-Liviu Zidaru).

Este de reținut că temele care fac obiectul acestor contribuții sunt, în general, tratate nu doar din perspectivă teoretică, în lumina dreptul civil, în special, și/sau a dreptului procesual civil, ci și din perspectivă practică, a implicațiilor juridice procesuale și extrajudiciare îndeosebi.

Astfel, lucrarea constituie un instrument util de lucru pentru teoreticienii preocupați de teoria generală a actului juridic civil, reprezentând un aport concret și efectiv la cunoașterea unor aspecte specifice ale acestei instituții juridice, precum rolul ordinii publice în formarea actelor juridice, funcțiile bunei-credințe în formarea și executarea contractelor, condițiile erorii scuzabile pentru vicierea consimțământului, efectele actului juridic, impreviziunea și rezoluțiunea unilaterală a contractelor și, mai ales, nulitatea actelor juridice și (in)eficacitatea actelor juridice subsecvente, dar și problema imprescriptibilității nulității absolute a actului juridic civil sau cea a nulității contractului de achiziție publică și incidența dreptului comun al contractelor.

Totodată, acest volum constituie un instrument util de lucru și pentru practicienii dreptului (judecători, avocați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), deoarece sunt furnizate soluții concrete și pertinente unor probleme importante legate de regimul juridic general sau particular al actelor și contractelor, în lumina Noului Cod civil și a Noului Cod de procedură civilă, precum efectele și ineficacitatea declarației unilaterale de rezoluțiune sau reziliere a contractului, nulitatea amiabilă în cazul actelor unilaterale, semnificația actuală a principiului „penalul ține loc civilul” în situația actelor juridice ilicite (nule), incidența și condițiile principiului resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, inclusiv căile procesuale (sau procedurale) de invocare a nulității.”

Autori:
Adriana Almășan
Marieta Avram
Vladimir Diaconiță
George-Alexandru Ilie
Marian Nicolae
Cristian Paziuc
Liviu Pop
Ionuț-Florin Popa
Monica Rațiu
Radu Rizoiu
Valeriu Stoica
Gheorghe-Liviu Zidaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.