Arbitrajul comercial intern și internațional. Doctrină și jurisprudență | Marin Voicu

Luciana Răducanu: “Marin Voicu, bine-cunoscută personalitate în domeniul juridic datorită rolului său important în instituții de prestigiu, dar și datorită volumelor și articolelor scrise, semnează Arbitrajul Comercial intern și internațional. Doctrină și jurisprudență, partea a II-a, un complex volum, ce prezintă jurisprudența ICCJ din perioada 2015-2019, în care regăsim starea arbitrajului comercial din România, dar și din Europa, precum și starea justiției civile, comerciale și de contencios administrativ în statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, sunt prezentate procedura arbitrală, exemplificată prin sentințe ale Curții de Arbitraj, arbitrajul de urgență, dar și excepțiile de procedură și de fond.

O parte importantă a lucrării este dedicată contractelor civile și comerciale – cum sunt, de exemplu, contractele de asociere, de vânzare, de management, de cesiune sau de prestări servicii – , dar și obligațiilor acestor contracte civile și comerciale în caz de neexecutare, prescripție ori reziliere.

Arbitrajul Comercial intern și internațional. Doctrină și jurisprudență este, cu siguranță, un volum impresionant prin informațiile și detaliile oferite, bazat pe experiența vastă ale autorului.”