Codul penal adnotat. Partea generală. Jurisprudență națională 2014-2020 | Andrei Viorel Iugan

Editorul: “Lucrarea a fost concepută în vederea facilitării procesului de învățare și interpretare a normelor din Partea generală a Codului penal. Sunt subliniate aspectele controversate, prin expunerea unor interpretări diferite ale dispozițiilor Codului penal, Partea generală, atât în practică, precum și în rândul doctrinarilor.

Cuprins

Lucrarea cuprinde toate articolele din Partea generală a Codului penal, recursuri în interesul legii și jurisprudență națională relevantă pentru fiecare articol.

Puncte forte

Prezenta lucrare reprezintă mai mult decât o simplă compilare a jurisprudenței relevante a ultimilor ani, în materie penală. Sunt expuse interpretări variate, atât în rândul instanțelor, cât și în literatura de specialitate.

Publicul țintă

Lucrarea se adresează:

– studenților care se pregătesc la materia Drept penal, Partea generală;

– studenților care se pregătesc pentru examenul de licență;

– candidaților care se pregătesc pentru admiterea la INM sau Barou;

– auditorilor de justiție care se pregătesc pentru examenul de absolvire;

– magistraților stagiari care se pregătesc pentru examenul de capacitate;

– avocaților stagiari care se pregătesc pentru examenul de definitivat;

– nu în ultimul rând, practicienilor, în considerarea specificului lucrarii – acela al exemplificîrii interpretărilor dispozițiilor din Partea generală a Codului penal, cu ajutorul jurisprudenței naționale relevante din momentul intrării în vigoare a Codului penal actual.”