Codul penal adnotat. Partea specială. Jurisprudență națională 2014-2020 | Andrei Viorel Iugan

Editorul: “Lucrarea a fost concepută ca un instrument menit să faciliteze învățarea și interpretarea normelor din Partea specială a Codului penal. Aceasta subliniază aspectele controversate, prin expunerea interpretărilor diferite ale dispozițiilor Codului penal, Partea specială, în practică, precum și în rândul doctrinarilor.

Cuprins

Lucrarea cuprinde toate articolele din Partea specială a Codului penal, Decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii, jurisprudență națională relevantă, dispoziții conexe.

Puncte forte

Prezenta lucrarea reprezintă mai mult decât o simplă compilare a jurisprudenței relevante a ultimilor ani, în materie penală. Lucrarea expune opinii ale școlii de la București și, totodată, ale școlii de la Cluj, acolo unde acestea sunt divergente.

Publicul țintă

Lucrarea se adresează:

– studenților care se pregătesc la materia Drept penal, Partea specială;

– studenților care se pregătesc de examenul de licență;

– candidaților care se pregătesc pentru admiterea la INM sau Barou;

– auditorilor de justiție care se pregătesc pentru examenul de absolvire;

– magistraților stagiari care se pregătesc pentru examenul de capacitate;

– avocaților stagiari care se pregătesc pentru examenul de definitivat;

– nu în ultimul rând, practicienilor, în considerarea specificului lucrării – acela al exemplificării interpretărilor dispozițiilor din Partea specială a Codului penal, cu ajutorul jurisprudenței naționale relevante din perioada 2014-2020.”