Transformări ale administrației și dreptului public în spațiul național și european după anul 1989 | Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Dragoș Troanță, Gabriela Varia (ed.)

Cuprins: “Emilia Lucia CĂTANĂ

Unele aspecte privind evoluția reglementării bunurilor proprietatea publică și privată a statului și unităților administrativ-teritoriale după 1989. De la vechiul Cod civil la Codul administrativ

Ciprian ENE

Evoluția contenciosului administrativ românesc în perioada 1989 – 2019

Árpád EGYED

Analiza consecințelor juridice determinate de inovațiile juridice din Codul administrativ cu privire la răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală

Verginia VEDINAȘ, Ioan Laurențiu VEDINAȘ

Reglementarea statutelor speciale privind funcționarii publici potrivit Codului administrativ – între progres, regres și stagnare

Marius VĂCĂRELU

Scurte considerații privind rolul activ al administrației publice în dreptul public românesc în perioada ultimelor trei decenii

Horațiu PĂTRAȘCU

Semnificaţia şi consecinţele tăcerii administraţiei publice ca manifestare a puterii discreţionare,  prin prisma respectării principiilor bunei  administrări

Emil BĂLAN

Codul administrativ al României: un cod într-un codex?

Viviana ANGHEL

După 30 de ani: oportunitatea adoptării standardelor de calitate și de cost pentru serviciile furnizate de administrația publică

Benonica VASILESCU

Unele  motive  de  neconstituţionalitate  extrinsecă reţinute  de Curtea  Constituţională  în cadrul  controlului  a  priori

Cosmin SOARE-FILATOV

Constante și sincope ale evoluției reglementării patrimoniului cultural pe teritoriul românesc

Irina ALEXE

Influențe europene asupra procesului de transformare a polițistului român din militar în funcționar public cu statut special

Maria ORLOV, Ștefan BELECCIU

Evoluția guvernării locale din Republica Moldova în ultimele două decenii

Iulian NEDELCU

Instituţia şefului statului în perioada de după Revoluţia din Decembrie 1989

Marius ANDREESCU

Realități  interne și cerințe ale Uniunii Europene privind  statul de drept

Valentin–Stelian BĂDESCU

Unele considerații privind transformarea dreptului public în spațiul național și european după anul 1989  sau despre criza actuală a dreptului

Mariana IAȚCO, Natalia PUTINĂ

Politici în domeniul controlului de stat al securităţii şi sănătăţii în muncă în Republica Moldova – monitorizarea implementărilor și impactului asupra bunăstării și pieţei muncii din Moldova

Constantin IORDACHE, Constantin Florin MITULEŢU-BUICĂ

Abordări juridico-administrative privind importanţa  controlului instituţional civil pentru misiunile forţelor armate naţionale

Mihaela MUȘAN

Regionalizarea – particularități naționale și recomandări europene

Paul-Iulian NEDELCU

Evoluţia reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice în România

Carolina MACOVEŢCHI

Probleme şi provocări ale modernizării sistemului administrativ în condiţiile integrării europene a Republicii Moldova

Constantin Florin MITULEŢU-BUICĂ, Florin Laurențiu GIUȘCĂ

Instituții publice internaționale destinate controlului misiunilor forțelor armate in cadrul operațiilor multinaționale de menținere a păcii

Tatiana ŞAPTEFRAŢI

Provocările bunei guvernări în comunităţile multietnice din Republica Moldova

Elena CONSTANTIN

Politici publice privind mai buna reglementare

Sorina IONESCU

Scurte considerații privind modificările aduse Legii nr 554/2004 prin Legea nr. 212/2018

Gheorghe GUȚU, Olga TRETIACOV

Privire generală asupra reformei domeniilor cercetării și inovării în Republica Moldova, în lumina Legii nr. 190/2017

Octavia Maria CILIBIU

Natura juridică și procedura actelor întocmite cu ocazia verificării situației fiscale personale

Alina COSTĂCHESCU, Roxana ULEȘANU

Furnizarea serviciilor de interes public general, între a fi și a nu fi ajutor de stat

Monica Loredana DUMITRIU

Participarea societății civile la procesul decizional și de elaborare de acte normative.”