Infracțiunile de evaziune fiscală. Ed. 3 | Bogdan Vîrjan

Editorul: “Fenomenul evaziunii fiscale este unul complex, care afectează capacitatea statului de a se finanța și, pe cale de consecință, poate produce importante perturbări de ordin macroeconomic. În aceste condiții, interesul cu privire la fenomen este partajat între experții în științele economice și cei în științe juridice. Lucrarea abordează tema din perspectiva dreptului penal, fără a ignora însă perspectiva finanțistă și chiar pe cea economică, complexitatea subiectului necesitând o abordare interdisciplinară, cel puțin din punct de vedere conceptual.

Ediția a 3-a:

Noua ediție a lucrării apare la un interval de 4 ani de la ultima ediție publicată, fiind necesară în primul rând datorită dinamicii legislației în domeniu și practicii judiciare aflate într-o continuă diversificare, aceasta cuprinzând noi bogate referiri la jurisprudența în materie. Lucrarea își păstrează structura, fiind pus un accent deosebit pe aspecte controversate de teorie și practică judiciară.

Coordonatorul colecției „Științe penale” despre lucrare

Prof. univ. dr. Valerian Cioclei: „Clarificările de ordin conceptual, pe de o parte, observațiile critice pertinente și propunerile de lege ferenda, formulate în plan practic, pe de altă parte, reprezintă cu certitudine o contribuție valoroasă, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere aplicativ, la dezvoltarea temei cercetate. De aceea sunt convins că lucrarea domnului Bogdan Vîrjan, Infracțiunile de evaziune fiscală, va deveni un element de referință în materie”.

Din cuprins:

 • noțiunea și formele evaziunii fiscale
 • factorii care generează fenomenul evaziunii fiscale
 • evoluția reglementărilor adoptate în România în vederea combaterii evaziunii fiscale
 • prezentarea generală a legii-cadru, precum și câteva observații pe marginea modalității de reglementare a infracțiunilor de evaziune fiscală
 • analiza detaliată a infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de legea-cadru: noțiune și definiție, obiect juridic special, obiect material al infracțiunii, subiectul activ și pasiv al infracțiunii, latura obiectivă, latura subiectivă, consumarea infracțiunii, sancțiunile prevăzute de lege, raportul cu alte infracțiuni
 • infracțiunile conexe infracțiunilor de evaziune fiscală
 • cauzele de nepedepsire și cauzele de reducere a pedepselor
 • elemente de drept comparat privind infracțiunile de evaziune fiscală

Puncte forte:

 • îmbină aspectele cu caracter teoretic și practic
 • abordează multidisciplinar aspectele analizate
 • realizează o analiză comparativă între actuala reglementare și reglementările anterioare
 • prezintă aspecte controversate de teorie și practică judiciară
 • conține index alfabetic detaliat
 • propune măsuri pentru eficientizarea luptei împotriva fenomenului evaziunii fiscale
 • bogate referiri la jurisprudență
 • abordare accesibilă și riguros structurată
 • ample referințe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.