Drept civil. Drepturile reale principale | Corneliu Bîrsan

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civilAndrei Săvescu: “Am parcurs lucrarea Drept civil. Drepturile reale principale, scrisă de prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan. Am parcurs-o mai încet decât sunt obișnuit, din pricină că am citit nu doar în scopul de a-mi actualiza materia, ci și pentru a savura felul cum este scrisă. Ceea ce cred că merită să subliniez este analiza foarte detaliată a noțiunilor, cu evidențierea și rezolvarea problemelor de interpretare pe care reglementările noului Cod civil le ridică. Profesorul se apropie de instituțiile juridice cu o anumită înțelepciune și căldură, care trădează nu doar o minte cuprinzătoare și constructivă, ci și preocuparea de a aborda cinstit problemele, fără a le ocoli, arătând slăbiciunile reglementărilor legale dar și limitele intrinseci ale reglementării unui domeniu atât de sensibil.

Dacă vă interesează soluții, în lucrare veți găsi mai mult decât vă așteptați în mod obișnuit. Dacă vă place dreptul, este o carte de citit în tihnă, rând cu rând.

Editorul: “Sub semnatura bine cunoscută a Profesorului Corneliu Bîrsan, lucrarea de față analizează în detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil.

În succesiunea indicată de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: noțiune și clasificare, delimitarea față de drepturile de creanță, dobândirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietății private și cel al proprietății publice, modalitățile juridice și apărarea dreptului de proprietate, superficia, uzufructul, uzul și abitația, servituțile, posesia și publicitatea drepturilor reale.

Pentru a sublinia continuitatea, dar și pentru a sesiza mai ușor elementele de noutate, prezentarea tuturor instituțiilor este realizată prin compararea dispozițiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile și opiniile autorului sunt însoțite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate și la soluții din jurisprudența naționala și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.