Instrumente juridice de protecție a drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene | Oana-Mihaela Salomia

Editorul: “Lucrarea de față expune cititorului o trecere în revistă a principalelor instrumente juridice, instituții, mecanisme și acțiuni ale Uniunii Europene, cu relevanță în materia drepturilor fundamentale, printr-o abordare minuțioasă în ceea ce privește analiza acestora, precum și prezentarea jurisprudenței aferente. Aceasta se adresează unei palete largi de cetățeni, care dispun de instrumente juridice internaționale de protecție a drepturilor lor.

Din cuprins

  • Drepturile fundamentale din perspectiva politicilor Uniunii Europene
  • Drepturile sociale în Uniunea Europeană, consacrate ca drepturi fundamentale
  • Rolul Cartei fundamentale a Uniunii Europene în consolidarea protecției drepturilor fundamentale
  • Reflectarea drepturilor fundamentale în dreptul românesc

Puncte forte

  • analiză bine documentată
  • jurisprudență relevantă
  • prezentare sintetică.”