Puterea constituantă. Teoria și practica puterii constituante | Andreea Stănciulescu (Alexe)

Editorul: “Puterea constituantă reprezintă unul dintre conceptele fundamentale ale dreptului constituțional. Apărut inițial ca urmare a mișcărilor revoluționare de la sfârșitul secolului al XVII-lea, conceptual a reprezentat fundamentul legitimării revoluției și elaborării constituției.

Înțelegerea acestui concept este vitală pentru identificarea fundamentului ordinii juridice și politice naționale, actul constituant fiind responsabil de provocarea unei fuziuni între concepția politică și cea juridică a conceptului de constituție; practic este momentul în care se produce o transpunere în formă juridică a unei ordini politice și, astfel, ordinea politică este percepută și ca ordine juridică.

Lucrarea se remarcă prin noutatea subiectului tratat, fiind a doua lucrare din literatura de specialitate românească care abordează această temă, la o distanță de peste 100 de ani (prima lucrare a fost o teză de licență susținută în 1901, la Paris, de Georges Meitani) și prin amplitudinea și caracterul interdisciplinar al analizei.

Din cuprins

 • teoria generală a puterii constituante: legitimitate și forme; natură juridică și caractere;
 • titularul puterii constituante
 • limitele puterii constituante
 • distincția dintre puterea constituantă și puterile constituite
 • procedura constituantă
 • conceptul de Constituţie şi procesul istoric de apariţie a acesteia
 • apariția constituționalismului modern, diverse experiențe constituante
 • bazele constituţionalismului american
 • experienţa constituantă franceză, receptarea conceptului de putere constituantă în dezvoltarea constituţională franceză
 • experienţa constituantă germană
 • constituţionalism românesc în perioada modernă

Puncte forte

 • teoretizarea conceptului de putere constituantă, dar urmărirea, în mod practic, a modului în care aceasta a fost exercitată de câteva națiuni, în momentele lor de construcție și/sau, după caz, de reconstrucție statală democratică.
 • abordare interdisciplinară cu implicaţii în sociologie şi ştiinţele politice și istoria constituțională și drept comparat
 • analiza conceptului de putere constituantă și manifestarea acestuia în istoria constituțională românească
 • consideraţii de ordin istoric privind originea constituţiilor anterioare ale României
 • ample referinţe bibliografice din literatura de specialitate română și străină.”