Pensii publice și pensii private. Reglementări juridice și norme de aplicare | Maria Bădoi

Editorul: “Incercand sa limiteze dezechilibrele din piata muncii si impactul economic si bugetar al tendintelor demografice, Romania a adoptat o serie de reforme care echilibreaza situatiile financiare ale sistemelor de pensii. Trecerea de la sistemele publice la sistemele de pensii private este un exemplu in acest sens. 

Prezenta lucrare isi propune sa faciliteze accesul la o cunoastere si la o intelegere mai rapida a textului legislativ aplicabil domeniului pensiilor. Prin urmare, lucrarea este divizata in patru parti, respectiv: 

I. Arhitectura sistemului de pensii din Romania
II. Sistemul de pensii publice din Romania
III. Sistemul de pensii private din Romania
IV. Fiscalitatea sistemului de pensii din Romania

Acte normative uzuale, regasite in forma consolidata in prezenta lucrare: 
● Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Normele de aplicare 
● Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor si Normele metodologice de aplicare 
● Hotararea nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale
● Statutul Casei Nationale de Pensii Publice 
● O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala 
● O.U.G. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor 
● O.U.G. nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara 
● O.U.G. nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
● Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
● Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
● Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare (extras)”