Unitatea de infracțiune | Mari-Claudia Ivan

Editorul: “Lucrarea examinează o problemă cu largi implicații teoretice și practice pentru ramura juridică a dreptului penal. Originalitatea acesteia se remarcă printr-o abordare comparativă și cuprinzătoare a unității de infracțiune în raporturile sale cu celelalte instituții de drept penal. Pe lângă o documentare bogată și o expunere atent structurată, cititorul va regăsi o analiză concisă a principalelor aspecte ale unității de infracțiune, dar și o trecere în revistă a principalelor opinii enunțate în această materie.

Prof. univ. dr. emerit Constantin Mitrache: Lucrarea examinează o problemă importantă a dreptului penal cu largi implicații teoretice și de practică judiciară. Problematica unității de infracțiune a mai fost examinată în literatura juridică de specialitate mai veche, aspect ce a solicitat autoarei un efort pentru o abordare diferită, o examinare comparativă a formelor unității de infracțiune în interacțiunea acestora cu alte instituții de drept penal.

Lucrarea elaborată de autoare se bazează pe o bogată documentare bibliografică atât teoretică cât și practică judiciară, iar problematica cercetată este judicios sistematizată și expusă cursiv.

Problemele controversate în materia unității de infracțiune au fost abordate cu mult curaj și pe lângă opiniile majoritare la care a achiesat cu argumente proprii, a formulat și opinii întemeiate.

Propunerile de lege ferenda pe care le-a făcut în legătură cu cercetările întreprinse în materia unității de infracțiune sunt convingătoare și dovedesc o bună cunoaștere a problematicii pe care a examinat-o în lucrare.

Din cuprins

 • Noțiunea de infracțiune
 • Formele unității de infracțiune
 • Infracțiunea deviată
 • Unitatea naturală de infracțiune
 • Unitatea legală de infracțiune
 • Comparație între infracțiune de obicei și alte instituții

Puncte forte

 • propuneri de lege ferenda originale și convingătoare
 • comparații cu prevederi din codurile penale ale altor state
 • ample referințe bibliografice
 • note de subsol cu explicații și corelații legislative
 • exprimare succintă și atent structurată
 • referințe jurisprudențiale.”