Dreptul european al muncii. Legislație, doctrină, jurisprudență | Radu Răzvan Popescu

Editorul: “Dupa parcurgerea cursului Dreptul european al muncii. Legislatie, doctrina, jurisprudenta, cititorul va intelege ca dreptul muncii reprezinta o ramura a dreptului cu o dinamica extraordinara, cauzata atat de factori obiectivi, cat si subiectivi, legislatia muncii modificandu-se, in ultima perioada, substantial.

In prezent, dreptul muncii se afla la o rascruce de drumuri, modificarile survenite atat la nivel national, cat si european schimband radical viziunea asupra acestei materii. Astfel, legislatia muncii a mers in directia flexibilizarii raporturilor de munca, ca urmare a strategiilor de politica sociala implementate la nivelul Uniunii Europene, iar in viitor se urmareste impunerea unui nou concept – mobication –, care pune accent pe mobilitatea si formarea lucratorilor aflati pe piata muncii.

Jurisprudenta europeana in materie sociala din ultima perioada a condus si la modificarea legislatiei nationale, Legea nr. 1/2016 si Legea nr. 81/2018 fiind exemple in acest sens. Totodata, intrarea in vigoare a celor 4 coduri – civil, de procedura civila, penal si de procedura penala – intr-un timp relativ scurt influenteaza in mod direct si creeaza o noua perspectiva asupra raporturilor de munca. De asemenea, Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, a schimbat partial viziunea asupra reglementarilor deja existente prin noile prevederi vizand functionarii publici (spre exemplu, cele vizand raspunderea administrativ-disciplinara si raspunderea administrativ-patrimoniala) si prin reglementarea pentru prima data a personalului contractual.

Lucrarea Dreptul european al muncii. Legislatie, doctrina si jurisprudenta abordeaza in 15 capitole toate institutiile fundamentale ale dreptului muncii, punand accent, in primul rand, pe latura practica, prin includerea unor studii de caz de actualitate atat din jurisprudenta interna, cat si din cea a curtilor de justitie de la Luxembourg si Strasbourg, cat si a unor modele de formulare necesare profesionistilor in solutionarea litigiilor de munca. Pe de alta parte, adresandu-se studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetatorilor in domeniu, structura urmareste doctrina relevanta, dar mai ales legislatia interna si cea europeana actualizate, iar la finalul cartii se regasesc o serie de grile de verificare a cunostintelor.”