Reflecții și rime din pretoriu adunate | Mihai Adrian Hotca

Editorul: “Cartea cuprinde două părţi. Prima parte a lucrării – intitulată Reflecții – completează eseurile cuprinse în precedentele două ale seriei. Această parte analizează puncte de vedere despre subiecte importante sau actuale relevante. Inter alia, sunt abordate teme precum: Novicele și specialistul; Eroii, gloria și uitarea învinșilor sau anonimilor; Suntem suma relațiilor noastre; Conștiința și inteligența artificială; Partidele politice – organizații anacronice; Culegătorii de scame; Considerații despre limbajul trupului; Suntem ceea ce gândim; Avalanșa informațiilor ș.a. Cea de-a doua parte a cărții – denumită Rime din pretoriu adunate – este destinată unor texte rimate prin care autorul a încercat să pună în lumină anumite cusururi sau virtuți umane ori să surprindă, în forme neconvenționale, teze și aspecte din societate. Acestea au fost inspirate de protagoniști ai pretoriului (sălilor de judecată), de alți participanți la actul de justiție ori de întâmplări aflate în mai mare sau mai mică legătură cu fenomenul juridic. Dintre titluri, cu caracter de exemplu, menționăm: Justiția; Avocatul; Procurorul; Grefierul; Ciolanul puterii; Pantofii; Scuza și acuza; Tu ce faci pentru țară?; Democrația și dictatura etc.”