Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. Vol. II – Drept penal, Drept procesual penal | (colectiv de autori)

Editorul: “Subiectele selectate, respectând structura examenelor pe care se bazează astăzi concursurile de admitere în profesiile juridice, la care se adaugă și explicațiile tuturor variantelor de răspuns, vor permite simularea examenelor/concursurilor de admitere în profesiile juridice, precum și gestionarea emoțiilor specifice acestora. 

CUPRINSUL LUCRĂRII
Lucrarea cuprinde subiectele date la concursurile/examenele de admitere în profesiile juridice din ultimii ani, fiind sistematizată în capitole corespunzătoare, conform disciplinelor de concurs/examen, în această ordine: 
• Drept penal (admitere INM/magistratură 2017-2019; admitere Barou stagiari/definitivi 2017-2019); 
• Drept procesual penal (admitere INM/magistratură 2017-2019; admitere Barou stagiari/definitivi 2017-2019). 

Subiectele conțin explicații ale tuturor variantelor de răspuns, avându-se în vedere: 
• soluționările contestațiilor la baremul de notare și evaluare; 
• modificările legislative și dispozițiile legale în vigoare; 
• decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii, doctrină etc. 
Explicațiile sunt poziționate la finalul fiecărui chestionar anual, permițându-se astfel o verificare reală a cunoștințelor, precum și o simulare a punctajului. 

PUNCTELE FORTE ALE LUCRĂRII
– simularea examenelor/concursurilor de admitere în profesiile juridice, prin structura chestionarelor (prezentată mai sus); 
– recapitularea cunoștințelor, prin păstrarea modului de elaborare a chestionarelor, testele-grilă fiind amestecate și grupate pe materii, conform modalităților de examinare uzitate în examenele de admitere în profesiile juridice; 
– explicații ale tuturor variantelor de răspuns. 

PUBLICUL ȚINTĂ
Realizată de un colectiv de autori cu mare experiență, format din procurori, judecători, formatori ai Institutului Național al Magistraturii, specialiști din Ministerul Justiției, avocați și cadre didactice care predau la facultăți de drept de prestigiu din țară, lucrarea Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. Vol. II – Drept penal, Drept procesual penal este utilă candidaților la examenele de admitere în profesiile juridice, pentru concursul de admitere în magistratură, pentru examenele de admitere în profesia de avocat, de definitivare sau promovare, precum și studenților facultăților de drept, pentru examenul de licență.”