Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Sinteze. Jurisprudență. Grile | Petruța-Elena Ispas

Editorul: ”Prin prezenta lucrare s-a urmărit structurarea intuitivă a materiei teoriei obligațiilor civile, prin expunerea configurativă a noțiunilor și a sferei lor de aplicare, atât pe plan teoretic, cât și pe plan practic. Soluțiile jurisprudențiale relevante prezentate în cadrul fiecărei instituții, dar și testele grilă inserate contribuie la asimilarea informației și la verificarea cunoștințelor juridice acumulate. Materialul redat în acest curs corespunde programei din planul curricular al facultăților de drept și vine în sprijinul studenților, masteranzilor și a practicienilor dreptului. Totodată, lucrarea se adresează și absolvenților facultăților de drept ce caută o sintetizare a materiei obligațiilor civile, în vederea susținerii examenului de licență sau a examenelor de admitere în profesiile juridice. Aplicarea și interpretarea normelor juridice aferente teoriei generale a obligațiilor civile trebuie să aibă drept început cunoașterea și înțelegerea lor. Modul de prezentare a informațiilor necesare atingerii acestui obiectiv trebuie să faciliteze acest demers, astfel încât cititorul să înțeleagă clar și exact domeniul de aplicare a normelor juridice analizate.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.