Teste-grilă de drept procesual civil. Ed. 4 | Serena Evda Militaru, Ionuț Militaru

Editorul: ”Ediția a patra a culegerii Teste-grilă de drept procesual civil cuprinde peste 1300 de grile, elaborate în sistem semi-deschis (trei variante, cu unul sau două răspunsuri corecte), precum și peste 40 de spețe inspirate din practica judiciară, fie cu variante de răspuns (trei variante, un singur răspuns corect), fie însoțite de întrebări și teme de dezbatere pentru disciplina Drept procesual civil. Principalul element de atracție îl constituie, fără îndoială, amplele motivări ale variantelor de răspuns – corecte sau greșite, cu trimiteri la textele legale în vigoare la data de 1 iunie 2019, fiind avute în vedere toate modificările legislative aduse Codului de procedură civilă inclusiv prin Legea nr. 310/2018, deciziile Curții Constituționale și deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate până la această dată în recursurile în interesul legii sau în procedura pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și la lucrările relevante din doctrina de specialitate și, acolo unde s-a impus, cu explicații ale raționamentului parcurs de autorul grilei –, cu scopul de a ajuta la însușirea unei metode de abordare a grilei cât mai aplicate, eficiente și precise. Pe lângă actualizarea grilelor din ediția anterioară și adaugarea de grile noi, conform evoluției legislației și doctrinei, spețele cu variantede răspuns incluse contribuie la dezvoltarea nu numai a gradului de cunoaștere a teoriei, ci și a aptitudinii de a extrage aspectele esențiale dintr-o expunere factuală și a aplica în concret instituțiile de drept procesual civil. Spețele cu întrebări sintetice (de teorie sau de dezbatere – deliberare) au un grad variat de dificultate și sunt însoțite de scurte indicații pentru soluționare, fiind concepute pentru a ajuta la dezvoltarea simțului practic sau critic, precum și a capacității de sinteză și de expunere a argumentelor în susținerea sau în combaterea unei soluții. Din punct de vedere al instituției care formează sau recrutează profesioniști ai dreptului, testele-grilă constituie o modalitate rapidă și obiectivă de verificarea cunoștințelor juridice, complexă din punct de vedere al capacității de a raționa logico-juridic, motiv pentru care ocupă un loc deosebit de important în procesul de evaluare sau selecție. Din perspectiva celui aflat într-un astfel de proces, testele-grilă reprezintă și un instrument de autoevaluare, suficient de atractiv din perspectiva diversității problemelor de drept, teoretice și practice, parcurse într-un timp relativ scurt. Pornind de la această realitate, autorii și-au propus să pună la dispoziția tuturor celor interesați un astfel de mecanism de evaluare și, respectiv, de autoevaluare, pornind de la portofoliul examenelor sau concursurilor tradiționale din ultimul deceniu, transpus în actualitatea noilor reglementări și dezvoltări doctrinare, conform tematicii și bibliografiei preconizate pentru anul în curs, de o manieră cât mai cuprinzătoare sub aspectul materiei de studiu acoperite. Lucrarea Teste-grilă de drept procesual civil este sistematizată într-o manieră cvasi-exhaustivă, după structura noului Cod de procedură civilă, ce permite aprofundarea cunoștințelor de drept procesual civil pe parcursul seminarelor, dar și pregătirea examenelor universitare (de an sau de licență) ori a concursurilor de admitere, definitivat sau promovare în profesiile juridice (Institutul Național al Magistraturii, admitere directă în magistratură, barou, notariat etc.). Dat fiind ca doctrină de specialitate și practică judiciară se află în plin proces de „sedimentare interpretativă” post-codificare, autorii au ales să ofere și motivarea tuturor variantelor de răspuns, încercând să evite chestiunile cu caracter extrem de controversat, regulă impusă de orice sistem de evaluare, în scopul asimilării cât mai facile a sistemului de rezolvare a grilelor, dar și al fixării temeinice a cunoștintelor în materie. În primele pagini ale culegerii Teste-grilă de drept procesual civil, sub denumirea Model de abordare a unei grile, autorii explică într-un mod accesibil raționamentul logic parcurs pentru rezolvarea unei grile și oferă indicații pentru însușirea sensului unor marcatori sau al unor construcții gramaticale care pot influența acest raționament: adverbe de negație, de restricție sau frecvență, locuțiuni adverbiale de frecvență, de mod sau de comparație, pronume nehotărâte, conjuncții copulative sau disjunctive, conjuncții sau locuțiuni subordonatoare. De asemenea, Modelul de abordare a unei spețe cuprinde scurte recomandări de soluționare, utile pentru deprinderea unui mod sintetic de analiză a stării de fapt, pentru corelarea cerințelor din final cu partea expozitivă, pentru identificarea neregularităților procedurale, toate acestea conducând la dezvoltarea simțului practic, în completarea exercițiului preponderent teoretic de soluționare a problemelor de drept din cadrul grilelor.”