Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Ed. 3 | Claudiu Constantin Dinu, Mădălina Dinu

Editorul: ”Fișele privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat sunt un instrument necesar și util atât candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, candidaților la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., studenților facultăților de drept și practicienilor în drept. Autorii, prin prisma experienței didactice dobândite, au structurat într-un mod omogen și concis întreaga tematică de examen privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, oferind cititorilor posibilitatea de a dobândi ușor o viziune clară și de ansamblu asupra materiei. Această nouă ediție (a 3-a) a Fișelor privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat:
•    Acoperă tematica examenelor de primire în profesie și de absolvire a I.N.P.P.A.;
•    Prezintă într-o manieră logică și accesibilă totalitatea prevederilor din Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic al avocaților și din celelalte acte ce alcătuiesc cadrul legal al profesiei de avocat; 
•    Cuprinde informații actualizate, inclusiv recenta modificare adusă art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și modificările aduse Statutului profesiei de avocat – prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 428/2018 și prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 431/2019;
•    Incorporează în cadrul fiecărei fișe sediul materiei, pentru facilitarea studiului și identificarea dispozițiilor legale tratate;
•    Include toate subiectele date la examenele din anii 2013-2019 la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.