Teste grilă recapitulative. Drept civil • Drept procesual civil • Drept penal • Procedură penală | Bogdan Dumitrache, Mihail Udroiu

Editorul: ”Prezenta carte:

  1. este utilă pentru cei care, dorind să intre la INM, INPPA, INR și alte asemenea IN-uri, vor să se pregătească în condiții de stres similare examenului de admitere;
  2. este utilă inclusiv pentru practicieni, căci lecturarea răspunsurilor la variante poate oferi deschideri neașteptate textelor supuse interpretării juriștilor;
  3. se tipărește într-un tiraj nelimitat, deci nu presupune achiziționarea ei cu celeritate.

Notă: Doar una sau două variante pot fi corecte. Dar doar în această grilă. În rest, orice grilă a volumului are o singură variantă corectă.

Autorii au avut în vedere tematicile pentru examenele de admitere în profesiile juridice, iar grilele au cel mai înalt nivel de dificultate. Acestea sunt grupate în 5 teste a câte 100 de întrebări fiecare (25 din fiecare materie de examen), astfel încât să asigure o evaluare completă și complexă celor care vor alege să se verifice folosind această carte. 

Proiectul este unic pe piața de carte juridică prin conceptul său, fiind prima culegere de teste grilă care grupează întrebările pentru toate cele patru materii într-un singur test, și se evidențiază prin nivelul extrem de ridicat de tehnicitate în realizarea acestora. 

Prin conținutul explicațiilor formulate la toate variantele de răspuns, acest volum constituie și un eficient instrument pentru recapitularea și fixarea cunoștințelor, dar și a detaliilor esențiale, care de multe ori fac diferența la un concurs de admitere.

Grilele sunt elaborate având în vedere legislația în vigoare în iunie 2019, precum și deciziile pronunţate în recurs în interesul legii (RIL), hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (HP) date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi soluţiile pronunţate de Curtea Constituţională până la finalul lunii iunie 2019.

Față de stadiul actual al procesului legislativ în materie penală și procesual penală, lucrarea cuprinde, acolo unde este cazul, și indicarea răspunsului corect, precum și explicații prin raportare la ultima formă a legii de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală.”