Transmiterea contractuală a drepturilor patrimoniale de autor | Viorica Cornelia Grăjdeanu

Editorul: “Realizarea acestei monografii este dublu motivată. Astfel, după data de 1 octombrie 2011, s-a simțit nevoia unei analize științifice aprofundate a dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe referitoare la contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor și la speciile acestuia comparativ cu prevederile actualului Cod civil privind materia contractuală, în general, și cea a contractului de locațiune, în special. De asemenea, în literatura de specialitate din domeniu, cu unele excepții, abordările referitoare la contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor și modalitațile acestuia sunt sumare, rezumându-se la prezentarea ușor comentată a prevederilor art. 40-64 din Legea nr. 8/1996, republicată. Față de aceste realitați, ne-am străduit să realizăm o analiză aprofundată, sistematică și sistemică a reglementărilor destinate contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, în general, și modalitaților acestuia, în special, analiza pe care o considerăm utilă, atât în contextul unor demersuri doctrinare, cât și al celor jurisprudențiale pe această temă.”