Legalitatea actului administrativ normativ în statul de drept | Claudiu-Angelo Gherghina

Editorul: “Realitatea juridică actuală indică o tendință crescută a administrației române în adoptarea de acte administrative normative prin care se dorește reglementarea unor domenii variate atât de interes local, cât și național, tendință determinată, pe de o parte, de procesul lent și anevoios de adoptare a legilor de către Parlament, iar pe de altă parte, de nevoia lămuririi, explicării și interpretării lacunelor, necorelarilor ori redactării defectuoase a legii sau de intenția de „a adapta” legile în interesul propriu. Din perspectiva statului de drept, administrația nu poate acționa decât pentru executarea legii sau prin adoptarea de acte de legiferare secundare, numai în baza unei abilitări legislative exprese și nu poate acționa contra legii. Privit ca un izvor de drept, actul administrativ normativ este singurul care poate fi cenzurat de către instanțe ordinare, ceea ce îi conferă un loc aparte în ordinea constituțională. Pe fondul insuficienței înțelegeri a naturii și efectelor juridice ale actului administrativ normativ și lipsei unui cod administrativ, lucrarea își propune să trateze tema cât mai cuprinzător, prin comentarii, explicații, aplicații teoretice și practice privind actul administrativ normativ, astfel încât să constituie un instrument util pentru specialiștii în domeniul dreptului administrativ.”