Drept internațional privat | Sergiu Popovici

Editorul: “Prezentul curs are în vedere analiza principalelor instituții ale dreptului internațional privat (raportul juridic cu element de extraneitate, izvoarele dreptului internațional privat, calificarea, materia succesorală etc.) prin raportare la prevederile în vigoare ale Codului civil, Codului de procedură civilă, precum și a convențiilor internaționale și regulamentelor europene în materie (regulamentele „Bruxelles” și „Roma”).

Din cuprins

  • Competența internațională a instanțelor
  • Recunoașterea și executarea hotărârilor străine
  • Obligații de întreținere
  • Condiția juridică a străinului
  • Regimul real al bunurilor
  • Noțiunea de „exequatur”

Puncte forte

  • practică judiciară și arbitrală română și străină
  • abordare analitică și sintetică a principalelor probleme în materie
  • doctrină de specialitate română și străină în materie.”