Fișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură. Ed. 4 | Carmen-Silvia Paraschiv

Editorul: “Înțelegerea și asimilarea corectă, în timp util, a informației reprezintă o necesitate pentru orice candidat la concursuri sau examene în profesiile juridice, drept pentru care lucrarea Fișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură prezintă, într-un stil concis și ușor accesibil, întregul material necesar în studiul acestei discipline. O astfel de modalitate de sistematizare a materiei pare să fie cu atât mai importantă la procedura penală, având în vedere frecventele decizii de neconstituționalitate, recursuri în interesul legii și hotărâri prealabile pronunțate pe marginea textelor din Codul de procedură penală, încât este aproape imposibil să existe un curs sau un tratat care să țină mereu pasul cu o asemenea avalanșă de modificări.

Pentru reținerea facilă a informației și pentru o mai bună înțelegere a etapelor și a desfășurării procesului penal, partea teoretică este însoțită de exemple relevante din practica judiciară.

Despre ediția a 4-a

  • 55 de fișe tematice, pentru înțelegerea și asimilarea corectă a întregii materii de examen;
  • 37 de anexe ce redau sub formă de scheme instituțiile prezentate în fișe;
  • 97 de întrebări recapitulative, utile în verificarea rapidă a informației pentru recapitularea finală;
  • o ediție actualizată cu toată jurisprudența obligatorie în materie procesuală penală pronunțată până în luna aprilie 2019 inclusiv: decizii ale Curții Constituționale; decizii în recursuri în interesul legii și decizii privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.”