Ghidul omului de afaceri. Cunoasterea și prevenirea riscurilor de natură penală | Mihai Adrian Hotca (coord.)

Editorul: “Lucrarea a fost scrisa in scopul informarii persoanelor care conduc afaceri sau care sunt implicate in activitatea economica, prin punerea la dispoziția acestora a unor date menite sa le faciliteze cunoașterea dispozițiilor legale penale aplicabile in domeniul afacerilor. 

Cuprinsul lucrarii
Lucrarea este structurata in 12 capitole. In primul capitol sunt abordate chestiuni introductive, in Capitolul II sunt analizate infractiunile cuprinse in art. 271-2803 din Legea nr. 31/1990, Capitolul III abordeaza evaziunea fiscala, contrabanda si alte infractiuni vamale, precum si spalarea banilor, Capitolul IV analizeaza infractiunile de coruptie si asimilate coruptiei cuprinse in Codul penal, in Legea nr. 78/2000 si infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, Capitolul V cuprinde raspunderea penala si civila a intreprinzatorului pentru infractiuni comise prin nesocotirea increderii, Capitolul VI abordeaza raspunderea penala a intreprinzatorului pentru infractiuni informatice, comise prin mijloace de plata electronice sau privitoare la piata de capital, Capitolul VII – raspunderea penala a intreprinzatorului pentru infractiunile de fals prevazute in Codul penal, Capitolul VIII analizeaza infractiunile din domeniul concurentei si din domeniul proprietatii intelectuale, in Capitolul IX este abordata raspunderea penala a intreprinzatorului pentru comiterea unor infractiuni privind relatiile de munca, Capitolul X este intitulat „Raspunderea penala a societatilor”, Capitolul XI abordeaza drepturile, obligatiile si masurile luate in cadrul procesului penal, iar Capitolul XII, integritatea și managementul riscurilor de natura penala. 

Puncte forte 
Lucrarea, desi complexa, este scrisa intr-un limbaj accesibil, prezentand, de asemenea, numeroase cazuri din jurisprudenta nationala. 

Publicul tinta
Lucrarea se adreseaza: 
– in principal, oamenilor de afaceri, adica persoanelor care inițiaza, finanțeaza, conduc sau supravegheaza, intr-o forma sau alta, fie direct, fie indirect, o intreprindere; 
– de asemenea, si altor persoane care indeplinesc funcții sau activitați in domeniul resurselor umane, contabilitații, marketingului ori care indeplinesc sarcini executive in cadrul unei companii sau organizații economice.”