Infracțiuni în legătură cu procedura insolvenței | Dragoș Pârgaru

Editorul: “Având în vedere reglementările legale actuale legate de latura penală a procedurii insolvenței, asistăm în ultimii ani la apariția unor confuzii și interpretări diferite iar în acest context, autorul propune o abordare cât mai detaliată și clară, bazată pe un studiu amănunțit și bogat documentat. Pentru mediul de afaceri, dar și pentru practicienii în insolvență și cei ai dreptului penal, această lucrare poate reprezenta cu siguranță un punct de referință important în tratarea infracțiunilor care privesc în mod direct și nemijlocit procedura insolvenței.

Din cuprins:

 • Aspecte privind insolvența atât din perspectiva dreptului privat, cât și din cea a dreptului public
 • Studiu asupra noțiunilor de reorganizare, faliment și lichidare
 • Evoluția istorică a insolvenței și a infracțiunilor legate de aceasta
 • Analiză detaliată și bogat documentată a infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă
 • Infracțiunile în legătură cu procedura insolvenței în dreptul comparat
 • Ample referințe bibliografice
 • Analiză interdisciplinară

Puncte forte:

 • Îmbină aspectele de ordin istoric cu cele de ordin teoretic și practic
 • Identifică principalele norme legale în materie reprezentative pentru domeniul studiat
 • Evidențiază aspecte juridice privind procedura insolvenței din perspectiva mai multor sisteme de drept printr-o analiză comparativă revelatoare
 • Bibliografie generală semnificativă
 • Corelații cu jurisprudența relevantă în materie.”