Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole | Cristian Duţescu

Editorul: “Lucrarea reprezintă un comentariu amănunțit al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (M.Of. nr. 213 din 29 martie 2017), autorul corelând dispozițiile actelor normative naționale referitoare la piața de capital cu cele de la nivel european și internațional. Comentariul este caracterizat de efortul analizării legislației aplicabile în prezent emitenților de instrumente financiare, fiind construit pe doi pe doi piloni: cel academic și cel practic. Astfel, sunt descrise și explicate instituții juridice esențiale ale dreptului pieței de capital, cum ar fi anumite instrumente financiare non-clasice, certificatele pentru diferență, contractele futures, opțiunile, swap-urile, instrumentele pentru transferul riscului de credit (CDS-urile), certificatele de depozit, contractele forward, dar și noțiuni importante de drept societar, precum acțiunea concertată, noțiunea de persoană controlată etc.
Prin bogăția de idei și soluții lucrarea constituie o analiză complexă a legislației specifice, deosebit de utilă informării actorilor pieței de capital, dar și a celor interesați de acest domeniu.

Din cuprins

  • analiza dispozițiilor Legii nr. 24/2017, cu luarea în considerație a dispozițiilor normelor europene și internaționale
  • noi informații doctrinare și jurisprudențiale din lucrările și culegerile de practică judiciară publicate în domeniu
  • terminologia impusă de reglementările legale în vigoare

Puncte forte

  • analize ample din punct de vedere teoretic și practic
  • caracter interdisciplinar
  • soluții originale și temeinic argumentate
  • bogăția informațiilor doctrinare și jurisprudențiale
  • stil redacțional precis prin recursul permanent la realitatea practică
  • referințe bibliografice relevante pentru fiecare comentariu în parte.”