Minispețe. Vol. II. Drept procesual civil. Ed. 2 | Evelina Oprina (coord.)

Editorul: “Înțelege regulile de drept procesual civil din fapte de viață!

  • clarifică și reține ușor noțiunile juridice prin intermediul minispețelor;
  • găsește rapid un exemplu de situație de fapt, atunci când vrei să ilustrezi aplicarea, corectă sau incorectă, a unei reguli de drept;
  • profită de instrumentele facile de căutare a exemplului relevant: instituțiile dreptului procesual civil, titlul minispeței;
  • punctează-ți rezultatele și progresele prin verificarea răspunsurilor.

Te pregătești de examen?

 • minispețele acoperă întreaga tematica de examen pentru admitere/definitivare în avocatură, admitere INM, precum și pentru definitivare și promovare pe funcții de execuție în magistratură;
 • răspunsurile la minispețe sunt, de regulă, semideschise – trei variante de răspuns, dintre care una sau două variante sunt corecte, conform modalităților de examinare uzitate în cadrul profesiilor juridice;
 • minispețele includ răspunsuri capcană, întâlnite frecvent în cadrul examenelor;
 • situațiile de fapt cuprinse în minispețe permit fixarea cunoștințelor juridice într-o manieră pragmatică și, în același timp, atractivă;
 • exercițiul bazat pe minispețe face ca orice greșeală să fie mai ușor de înțeles și să devină de nerepetat.”