Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Comentariu pe articole | Marcel Dumitru Gavriș

Editorul: “Lucrarea Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Comentariu pe articole constituie atat un raspuns la necesitatea de informatie teoretica a practicienilor – magistrati, avocati, juristi in sens larg etc. –, cat si un ghid practic pus la dispozitia beneficiarilor legii.

Dincolo de semnalizarea dificultatilor care au aparut sau care pot aparea in procesul de aplicare a legii, lucrarea propune procedee de interpretare apte sa ofere o grila unitara de lectura a legii pentru toate persoanele interesate.

In contextul in care s-au pronuntat mai multe hotarari de condamnare de catre Curtea de la Strasbourg in cauze in care resortisanti romani s-au indreptat impotriva Statului roman in temeiul art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului, cartea Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Comentariu pe articole constituie o analiza extrem de utila intelegerii acestei problematici, incluzand si referiri la jurisprudenta acestei Curti situata atat inainte, cat si dupa pronuntarea Hotararii-pilot Maria Atanasiu s.a. c. Romaniei, inclusiv recenta hotarare, din 26 februarie 2019, data in cauza Ana Popescu s.a. c. Romaniei.

Totodata, expirarea, termenelor prevazute de art. 34 alin. (1) din lege pentru solutionarea de catre C.N.C.I. a dosarelor deja inregistrate la Secretariatul fostei C.C.S.D. constituie un prilej pentru a realiza o retrospectiva asupra principalelor evolutii jurisprudentiale si pentru a formula observatii menite sa aduca o contributie la efortul de uniformizare a practicii si la acela de interpretare, respectiv aplicare a legii in litera si in spiritul ei.

Chiar daca intr-o suma de cazuri individuale procedurile de restituire s-au finalizat, raportat la ansamblul procesului de restituire la nivel national, se poate aprecia ca aplicarea Legii nr. 165/2013 a ajuns cel mult la jumatatea drumului.

Intrucat o parte din problemele ivite pe parcurs au fost rezolvate deja, pe cale legislativa sau pe cale jurisprudentiala, acestea au fost abordate doar din perspectiva istorica.

Comentariul si-a propus sa identifice si sa insiste, mai cu seama, asupra problemelor care nu au fost rezolvate sau care genereaza, in continuare, interpretari ori raspunsuri divergente. Din acest motiv, anticiparea unor posibile viitoare dificultati in aplicarea legii, in scopul evitarii lor, a constituit obiect de reflectie.”