Dreptul asigurărilor. Ed. 3 | Irina Sferdian

Editorul: “În lucrare sunt examinate în manieră ușor accesibilă elemente legate de conceptul de asigurare, contractul de asigurare, actorii care joacă pe piața asigurărilor (asigurați, asigurători, terți beneficiari, intermediarii de asigurări), particularitățile pe care le prezintă contractul de asigurare de bunuri, de răspundere civilă și de persoane, problemele controversate din asigurarea RCA și din materia asigurării creditului și asigurărilor obligatorii.

Ediția 3 reprezintă o revizuire substanțială a celei anterioare, în urma reglementării contractului de asigurare în actualul Cod civil, a modificărilor legislative survenite în privința funcționării societăților de asigurare, a asigurării de răspundere civilă auto, a distribuției în asigurări etc., dar și a opiniilor specialiștilor din domeniu publicate în ultima perioadă.

Din cuprins

 • formarea și interpretarea contractului de asigurare
 • condițiile esențiale pentru validitatea contractului de asigurare
 • particularitățile contractului de asigurare de bunuri
 • particularitățile contractului de asigurare de răspundere civilă
 • asigurarea creditului
 • asigurările de persoane

Puncte forte

 • analiză amplă a domeniului asigurărilor
 • tratare exhaustivă a legislației incidente în materia asigurărilor
 • interpretări și clarificări ale dezbaterilor din doctrină
 • amplu material bibliografic
 • multiple referințe de drept comparat.”