Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană | Oana Nicoleta Retea

Editorul: “…Și pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume…

Structurată pe șase capitole, cartea intitulată „Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană” realizează o analiză istorică dar și evolutivă a ramurii de drept civil dedicate persoanei fizice în general, și a dreptului la nume, în special. Fiind rezultatul unui ample cercetări desfășurată pe mai mulți ani, studiul își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului doctrinar în această materie, dar și să răspundă la unele neclarități pe care le poate genera aplicarea legii. Astfel, cartea „Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană” nu tratează doar dintr-o perspectivă istorică și evolutivă modul în care această instituție își găsește utilitatea practică în viața de zi cu zi, ci și oferă răspunsurile necesare la problemele ivite deseori în practica judiciară și nu numai.

Element de noutate

Pornind de la originea dreptului la nume și încheind cu reglementările europene în materia dreptului la nume, cartea analizează în detaliu cele mai importante aspecte ale instituției dreptului la nume, constituind un studiu dedicat atât celor care iau contact pentru prima dată cu reglementările din această materie cât și pentru cei care doresc să aprofundeze studiul privind dreptul la nume atât în legislația natională cât și în cea europeană.

Din cuprins

     – originea dreptului la nume
     – evoluția reglementării dreptului la nume în sistemul juridic român
     – dreptul la nume. noțiune. structura. conținut. caractere juridice
     – atribuirea numelui de familie
     – atribuirea prenumelui
     – modificarea numelui de familie
     – mecanisme juridice de protecție a dreptului la nume 
     – jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului la nume
     – jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la nume

Puncte forte

     – structură ce facilitează urmărirea ideilor expuse
     – aspecte practice relevante
     – analiză istorică și evolutivă a dreptului la nume
     – ample referințe bibliografie.”