Cauzele justificative în dreptul penal român | Maria Nicola

Editorul: “În lucrare sunt examinare opiniile, teoriile care s-au conturat în timp cu privire la cauzele justificative, și sunt redate argumente noi, generate de consacrarea legislativă a acestora. Noul Cod penal cuprinde dispoziţii cu privire la anumite cazuri în care aplicarea legii penale este înlăturată şi realizează, pentru prima dată, o sistematizare a acestora.

Din cuprins

 • interferenţe între conceptul de infracţiune şi conceptul de cauze justificative
 • aspecte de drept comparat privind cauzele care înlătură incidența legii penale
 • legitima apărare
 • starea de necesitate
 • exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii
 • consimţământul persoanei vătămate
 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului și cauzele justificative

Puncte forte

 • abordarea unitară a cauzelor justificative
 • sistematizare și definire a cauzelor justificative
 • reliefarea elementelor de particularitate pentru fiecare cauză în parte
 • interferența dintre cauzele justificative
 • amplu material bibliografic
 • multiple referințe de drept comparat.”