Dreptul concurenței | Adriana Almăşan

Editorul: “Primul manual complet publicat în România care se adresează începătorilor în acest domeniu, Curs universitar. Dreptul concurenței prezintă materia dintr-o perspectivă accesibilă și practică, explicând informația de bază cu care operează dreptul concurenței. 
     Lucrarea este structurată în douăsprezece capitole care parcurg materiile de drept al concurenței și un capitol final de teorie a acestuia, folosind exemple, aplicații practice și concluzii rezumative. 
     Cursul universitar este dedicat cu precădere studenților care parcurg la nivel introductiv dreptul concurenței, precum și masteranzilor care urmează studii aprofundate de dreptul concurenței, însă poate fi folosit deopotrivă și de practicieni, în considerarea structurii pragmatice a cărții.

Din cuprins

 • premisele dreptului concurenței
 • noțiuni fundamentale
 • domeniile dreptului concurenței
 • înțelegerile monopoliste 
 • abuzul de poziție dominantă
 • controlul concentrărilor economice
 • răspunderea administrativă
 • răspunderea penală
 • răspunderea civilă
 • dreptul concurenței în Uniunea Europeană
 • ajutorul de stat
 • concurența neloială
 • teoria dreptului concurenței

Puncte forte

 • prezintarea materiei dintr-o perspectivă accesibilă, adresată inițierii în dreptul concurenței
 • exemple, aplicații practice și concluzii rezumative
 • structură pragmatică a lucrării.”