In Honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea practică

Editor principal: Dan Andrei Popescu
Coeditori: Ionut-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius Harosa

Drept privat

•    Cristian ALUNARU, Consideratii privind importanta gandirii juridice germane in dreptul european si influenta acesteia asupra evolutiei dreptului privat roman 
•    Tudor AVRIGEANU, „Idei calauzitoare” ca leitende Grundsätze? Profesorul Dan Chirica, noul Cod civil si receptarea Scolii Istorice a Dreptului in Romania 
•    Flavius Antoniu BAIAS, Silviu MUNTEANU, Promisiunea de a contracta si pactul de optiune. O abordare comparativa 
•    Christian VON BAR, Das Sachenrecht von Trust, Treuhandfonds und Treuhand. Englisches Recht in einem zivilrechtlichen Umfeld? (Regimul real al trust-ului, fondului fiduciar si fiduciei. Drept englez in spatiul dreptului civil?, traducere Dan Andrei POPESCU)
•    Adina BUCIUMAN, Actiunea pauliana contra unei plati 
•    Cezara CHIRICA, Titularul dreptului de proprietate asupra aporturilor si a bunurilor sociale si regimul juridic aplicabil acestora in cazul societatii simple (civile) in lumina dispozitiilor noului Cod civil. Studiu de drept comparat 
•    Mihai DAVID, Despre obligatia de a da si obligatia de a contracta in dreptul civil roman actual – antecontracte, subcontractare si fragmentarea contractelor translative de proprietate 
•    Serban DIACONESCU, Cauza actului civil, intre traditie si (in?)utilitate 
•    Razvan DINCA, Asigurarea respectarii dreptului de preemptiune in cadrul actiunii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine locul contractului de vanzare a unui teren agricol situat in extravilan 
•    Marius FLOARE, Repere istorice privind evolutia conceptului de „contract” in dreptul civil 
•    Emese FLORIAN, Stabilirea creantei de participare la achizitii in cadrul lichidarii regimului matrimonial al separatiei de bunuri cu aceasta clauza – cateva observatii 
•    Juanita GOICOVICI, Clauza tontiniera in contractele de vanzare si raporturile acesteia cu variantele hibride de finantare, respectiv cu dreptul succesoral 
•    Sergiu GOLUB, Clauza de rezerva a dreptului de proprietate in procedura insolventei. Despre opozabilitatea „inopozabila” sau in cautarea oximoronului juridic perfect 
•    Michel GRIMALDI, Liberté contractuelle et ordre public de la famille
•    Liviu-Marius HAROSA, Uzufructul succesiv 
•    Dorin JOREA, Contractele incapabililor considerate valide legal 
•    KOCSIS József, O scurta incursiune in activitatea stiintifica a Profesorului Dan Chirica 
•    Rainer KULMS, Robots and Autonomous Artificial Agents in Private Law 
•    Ioan LES, Curtea Constitutionala si noul Cod de procedura civila 
•    Marian NICOLAE, Curtea Constitutionala si impreviziunea. O alta lectura tot constitutionala a Deciziei nr. 623/2016 
•    Elena-Alina OPREA, Prorogarea voluntara a competentei internationale in litigiile matrimoniale si de raspundere parinteasca 
•    Elena-Alina OPREA, Aspecte privind extinderea conventiei de arbitraj la nesemnatari in comertul international 
•    Liviu POP, Continutul principal al reformei dreptului comun al contractelor in Codul civil francez 
•    Ionut-Florin POPA, „Viciile” garantiei ediliciene contra viciilor ascunse 
•    Dan Andrei POPESCU, Din nou despre rezerva succesorala. Privire din perspectiva dreptului international privat 
•    Radu RIZOIU, Totul sau nimic: despre valoarea ipotecii 
•    Felicia ROSIORU, Indemnizatia pentru lipsa de folosinta a bunului supus restituirii si pasii sai pierduti prin noul Cod civil… 
•    Irina SFERDIAN, Florin I. MANGU, Mijloace de garantare a platii despagubirii in asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudiciile cauzate tertilor prin accidente de circulatie 
•    Valeriu STOICA, Dreptul material la actiune in materia drepturilor reale principale 
•    Ioana Veronica VARGA, Unele prevederi procedurale in reglementarea Codului civil in materia contractului de vanzare-cumparare 

Drept penal
•    Gheorghita MATEUT, Sistemul compensarii financiare de catre stat a victimelor unor infractiuni 
•    Florin STRETEANU, Asupra catorva probleme determinate de existenta concursului de infractiuni in structura unei recidive 

Dreptul Uniunii Europene
•    Lucian BERCEA, Transparenta costurilor in contractele de credit pentru consumatori. Cat de departe trebuie sa ajunga Curtea de Justitie a Uniunii Europene ca sa afle ca a gresit drumul? 
•    Sergiu DELEANU, Sintagma situatii europene (comunitare) in ambianta prevederilor din dreptul Uniunii Europene consacrate pietei interne 
•    Calina JUGASTRU, Consimtamantul la prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679

Drept comparat
•    Sergiu BAIESU, Analiza comparata a prevederilor Codului civil al Republicii Moldova si ale Codului civil al Romaniei privind posesia 
•    Mihai P. BURUIANA, Cumulative Voting in the Election of Directors under Moldovan Company
•    Andrea Annamaria CHIS, Gheorghe Liviu ZIDARU, Opinia dizidenta in common law si in dreptul continental, in practica instantelor internationale si in arbitrajul international – beneficii si deservicii 
•    Bogdan CIUCA, Institutii de drept privat intre legislatia hittita, Legea lui Moise si Codul civil. Casatoria 
•    Norbert GÁL, Pactele succesorale in lumina Codului civil al Ungariei 
•    Adrian TAMBA, Understanding the Other – Shari‘a. Sources of the Shari‘a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.