Președintele României și administrația publică centrală | Iulian Nedelcu, Paul-Iulian Nedelcu, Roxana-Maria Bugică

Editorul: “Structurată pe 5 mari capitole, lucrarea Președintele României și administrația publică centrală tratează atât dintr-o perspectivă istorică și evolutivă unele dintre cele mai importante instituții reglementate în Constituție, analizează în detaliu atribuțiile, responsabilitățile, dar și modul de funcționare al acestora, punând în același timp accentul pe noutate din prisma ultimelor decizii ale Curții Constituționale publicate, dar și a noilor reglementări europene. Tratând un subiect extrem de important în contextul politico-administrativ actual, cartea reprezintă un studiu necesar atât studenților facultăților de drept, dar și personalului autorităților și instituțiilor publice, ridicând și răspunzând în același timp la numeroase întrebari ce au fost puse în practica judiciară și nu numai.

Element de noutate

Ca urmare a conflictelor politice de natură juridică tot mai des întalnite între Președintele României și administrația publică centrală, judecătorii Curții Constituționale au fost învestiți în ultima vreme să soluționeze pe baza unor decizii disputele juridice dintre cei 2 actori. Ca și element de noutate, lucrarea „Președintele României și administrația publică centrala” se axează în principal pe analiza ultimelor decizii publicate de către Curte ce au efecte în această materie, dar și evidențierea în dreptul european a raporturilor dintre Președintele României și administrația publică centrală.

Din cuprins

       – reflectarea constituţională a instituţiei şefului de stat
       – atribuţiile Preşedintelui României
       – raspunderea penală și răspunderea politică a Preşedintelui României
       – dreptul aplicabil administrației publice
       – regimul administrativ centralizat
       – statutul constituțional și legal al Guvernului
       – actele organelor administraţiei centrale de specialitate

Puncte forte

       – prezintă într-un mod structurat informațiile prezentate 
       – pune accentul pe elementele de noutate apărute în materie
       – realizează comentarii la cele mai noi decizii ale Curții Constituționale
       – ample referințe bibliografice
       – prezintă cele mai importante informații într-un mod sintetic.”