Autoritatea părintească. Între măreție și decădere | Marieta Avram (coord.)

Editorul: Primul volum, intitulat „Autoritatea părintească. Între măreție și decădere” abordează chestiunile spinoase în materia exercitării autorității părintești, pe fondul unor crize și conflicte personale acute între părinți, care pun în discuție interesul superior al copilului. Deși nucleul central rămâne cel al exercitării în comun a autorității părintești, practica a reliefat că cele mai active și puternice focare de conflict apar și se dezvoltă pe segmentul exercitării dreptului de a avea legături personale cu minorul și al contribuției la creșterea și educarea copilului, de unde se extind în toată aria proceselor civile (exercitarea unilaterală a autorității părintești, schimbarea locuinței copilului, obligarea la penalități de întârziere și executări silite, ordin de protecție, răpire civilă internațională de minori, decădere din exercițiul drepturilor părintești), precum și a plângerilor penale soldate, din nefericire, cu condamnarea penală a unuia dintre părinți.
Autorii articolelor sunt cadre didactice și practicieni, juriști și psihologi consacrați în domeniul familiei și al protecției drepturilor copilului. Mesajul final pe care lucrarea îl transmite este cel de conștientizare a faptului că măreția de a fi părinte este un dat al naturii și al legii care implică responsabilitate, dar calitatea relațiilor personale reale de familie nu este un dat, ci se construiește sau se degradează în funcție de faptele fiecăruia.

Autori:
Laura Andrei – judecător, președintă a Tribunalului București
Marieta Avram – profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București; avocat, Baroul București
Alin Axente – avocat, Baroul București
Cristiana-Mihaela Crăciunescu – judecător, Judecătoria Sectorului 3 București; doctor în drept
Mihaela Docan – mediator
Marius Floare – asistent universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; avocat, Baroul Cluj
Emese Florian – profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Gabriela Cristina Frențiu – judecător, Tribunalul Bistrița Năsăud, președinte al secției I civile; doctor în drept
Gabriela-Rodica Ghile-Buzan – notar public; cadru didactic universitar în colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Eduard Gabriel Levai – judecător, Judecătoria Constanța; doctorand, Școala doctorală a Facultății de Drept, Universitatea din București
Andrei Ionel Mocanu – psihoterapeut, Organizația „Salvați copiiii
Adina Renate Motica – notar public; conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Cristina Nicolescu – consilier juridic, Direcția Avizare Acte Normative, Ministerul Justiției; lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Mihail Poenaru – avocat, Baroul București
Claudia Rusu – psiholog
Marius Rusu – psihoterapeut, Organizația „Salvați copiiii
Anca Stamin – psihoterapeut, Organizația „Salvați Copiii”
Roxana Stanciu – judecător, Tribunalul București
Stela Stoicescu – judecător, Judecătoria Sectorului 2 București; formator INM; colaborator extern, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Lavinia Tec – conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Timiș
Andra-Roxana Trandafir – lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Maria Vaida – avocat, Baroul București
Anca Magda Voiculescu – judecător, Tribunalul București; judecător de legătură pentru România desemnat de Ministerul Justiției pentru Convenția de la HAGA 1980 privind răpirile internaționale de minori; formator INM; doctor în drept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.