Dreptul concurenței | Vlad-Teodor Florea

Editorul: “Cartea Dreptul concurentei. Punerea in aplicare a regulilor de concurenta trateaza in premiera in doctrina nationala problematica punerii in aplicare a regulilor de concurenta in Uniunea Europeana. Originalitatea temei studiate reiese atat din aportul de informatii juridice pentru doctrina nationala, izvorate din hotararile instantelor unionale si deciziile Comisiei Europene in domeniul concurentei, cat si din modalitatile de abordare si de interpretare proprii autorului, inclusiv prin prisma prefigurarii evolutiei domeniului dreptului concurentei in plan national si unional.

Problemele prezentate sunt abordate intr-o maniera analitico-sintetica, fiind cercetate atat aspectele generale ale dreptului concurential al Uniunii Europene, cat si aspectele practice privind aplicarea regulilor de concurenta la nivel national.

Pornind de la conceptele care stau la baza dreptului concurential – „concurenta”, „piata” si formele ei de prezentare, „societatile implicate” in politica concurentiala –, sunt prezentate optiunile unionale si nationale de eficientizare a concurentei comerciale si sunt analizate metodologia de realizare a acestor optiuni, precum si eficienta practica privind punerea lor in aplicare. Cercetarea intreprinsa are un caracter interdisciplinar, reunind aspecte specifice dreptului comercial, dreptului international, dreptului Uniunii Europene.

Lucrarea Dreptul concurentei. Punerea in aplicare a regulilor de concurenta prezinta interes practic atat pentru actorii implicati in piata de concurenta, respectiv intreprinderi, asociatii de intreprinderi, consumatori si intermediari, cat si pentru institutiile specializate in gestionarea si monitorizarea activitatii din aria concurentei, prin semnalarea unor aspecte cu privire la care legislatia dreptului concurentei poate fi imbunatatita.”