Contractul de asigurare | Elena-Cristina Savu

Editorul: “Colecția Contracte, concepută pentru a fi un instrument de lucru, se evidențiază prin abordarea originală a contractelor analizate, fiind vizate, în primul rând, aspectele și implicațiile practice ale contractelor în discuție, dar și implicațiile pe care acestea le au în mediul economic. Această colecție se adresează celor care au deja cunoștințe juridice, dar vor să aprofundeze un anumit tip de contract pentru consiliere la încheierea lui, negociere, redactare, mediere în legătură cu o cauză izvorâtă dintr-un contract.
Colecția își propune o abordare inedită pentru mediul editorial românesc, și anume faptul că problematica în discuție este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referințe de interdisciplinaritate, punându-se accent pe soluții pertinente și argumentate, dar și pe spețele relevante din practica judiciară națională și internațională. Modul de sistematizare și aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării și utilizării fiecărui contract, scopul nostru fiind de a face din fiecare carte a acestei colecții un instrument util de lucru, dedicat practicienilor.

Necesitatea lucrării

Prin modalitatea de tratare a temei propuse, într-o abordare complexă din perspectiva autorului practician, cartea este un instrument util în măsură să satisfacă din punct de vedere teoretic și practic interesul profesioniștilor și al tuturor celor implicați în procedurile dreptului asigurărilor.

Despre lucrare

În România, activitatea de asigurare a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare considerabilă,   manifestându-se în variate domenii ale vieții economice, atât din cauza obligativității încheierii unei asigurări în anumite sectoare considerate de legiuitor de interes general, cât și din nevoia particularilor de a preveni, preîntâmpina și limita efectele negative suferite din cauza producerii riscurilor împotriva cărora este recomandabilă protecția asigurării.
Abordarea juridică a acestei forme de protecție este pe deplin justificată, întrucât forma juridică este precursoarea tuturor raporturilor economice, financiare și manageriale generate de asigurare. 
Protecția oferită de asigurare se fundamentează pe încheierea contractului de asigurare, contract ce are o reglementare specifică, menită, ca tendință, să protejeze interesele potențialilor clienți de asigurări, consumatori sau neconsumatori.

Din cuprins

 • Conceptul de asigurare
 • Creditorii de asigurări. Răspunderea F.G.A.
 • Procedura instrumentării dosarelor de daună
 • Asigurătorul
 • Intermediarii în asigurări/reasigurări
 • Riscul asigurat
 • Nulitatea contractului de asigurare
 • Efectele contractului de asigurare
 • Reprezentarea
 • Cesiunea
 • Prescripția extinctivă în materia contractului de asigurare
 • Particularitățile contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Contractul RCA)
 • Particularitățile contractului de asigurare obligatorie de locuințe (PAD)
 • Aspecte și corelații de natură fiscală

Puncte forte

 • aprofundarea conceptului de asigurare
 • analiza detaliată a instituției care reglementează contractul de asigurare și a caracterelor juridice
 • aspecte inedite din practica judiciară
 • analiza particularităților diferitelor tipuri de contracte de asigurare
 • examinarea normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în Cod civil, dar și a normelor speciale
 • analiza încheierii contractului de asigurare și a particularităților diferitelor tipuri de contracte de asigurare
 • formular de  Constatare amiabilă de accident
 • ample referințe bibliografice.”