100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național | Aurora Ciucă (coord.)

Editorul: “Volumul este dedicat unui eminent jurist și diplomat român înscris în galeria universală a dreptului, Vespasian V. Pella (17 ianuarie 1897 – 24 august 1952), ale cărui mesaje transmise peste timp așteptă să fie descifrate și transmise generațiilor viitoare de juriști, diplomați, oameni politici. Într-o lume care accepta războiul ca modalite de soluționare a conflictelor, Pella s-a remarcat prin curajoasa și convingătoarea sa pledoarie pentru „dreptul păcii” ca drept al viitorului fundamentat pe principiile justiției internaționale. În același timp, s-a dedicat cu devotament planurilor de modernizare a dreptului internațional, proiectului de construcție europeană, definirii unor concepte (agresiune, terorism, genocid), unificării dreptului internațional. Convins de necesitatea unei politici penale internaționale coerente, a propus elaborarea unui Cod represiv al națiunilor și crearea unei instanțe penale internaționale, provocând astfel marile reforme, fiind mereu cu un pas înaintea timpului său și surprinzând prin ineditul propunerilor sale.
Volumul include, în bună parte, lucrările prezentate la conferința dedicată lui Vespasian V. Pella, organizată în cadrul Zilelor Academice Ieșene (octombrie 2017) de asociația care-i poartă numele în colaborare cu Colectivul de Științe Juridice al Institutului „Gheorghe Zane”.
Cei care, ca și mine, l-au auzit pe dl profesor V.V. Pella apărând cu energie și elocvență la Berna și Washington înaltul său idealism au fost nu numai încântați de verva și de fraza sa fericită, mereu gata să interpreteze gândirea în maniera cea mai clară și seducătoare, dar au admirat mai ales curajul cu care el a îndrăznit să arate națiunilor calea de urmat și scopul de atins. (Sir Edward Louis Spears).”