Legile fondului funciar. Comentarii și explicații. Ed. 4 | Viorel Terzea

Editorul: “Cea de–a patra editie a lucrarii Legile fondului funciar prezinta o radiografie la zi a practicii judiciare in materia reconstituirii si constituirii dreptului de proprietate, precum si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in domeniu. Aceasta editie cuprinde comentarii suplimentare cu privire la probleme ivite frecvent in practica judiciara, cum ar fi de exemplu: posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate in situatia in care exista emis un certificat de atestare a dreptului de proprietate, stabilirea dreptului de proprietate conform Decretului nr. 42/1990, corelatia dintre procedura reconstituirii si procedura stabilirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 10/2001, posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate in cazul cetatenilor straini, executarea hotararilor judecatoresti prin care s-au solutionat plangeri de fond funciar din perspectiva jurisprudentei CEDO, nulitatea actelor de reconstituire in cazul in care se invoca culpa autoritatilor administrative, nulitatea actelor de reconstituire emise in baza unei hotarari judecatoresti etc.