Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului | Vespasian V. Pella

Mihai Opriș: “Gândirea lui Vespasian V. Pella asupra criminalităţii statelor este o contribuţie esenţială la teoria şi practica penală internaţională, fiind preluată de majoritatea statelor. Cele două războaie mondiale şi pacea care a urmat au confirmat tezele lui Vespasian V. Pella, iar ideile sale le regăsim în diversele tratate internaţionale, ce au urmat încheierii conflictelor dintre state şi instaurării păcii.

Ediţie îngrijită de Mihai Milca; traducere din limba franceză de Anca Moţ; prefaţă de Octavian Opriş; postfaţă, anexe şi bibliografia operei lui Vespasian V. Pella de prof univ. dr. Gheorghe Sbârnă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.