Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2014-2016). Vol. VI | Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin (coord.)

Coordonatorii: “Jurisprudența română și cea europeană fac obiectului unui ”dosar”, care are ca fundament o trimitere preliminară: hotărârile instanţelor române, alături de deciziile pronunţate de Curtea de Justiţie.

Demersul este susţinut de Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (FJR).
 
Culegere adnotată de jurisprudenţă (2014-2016) include 22 de cauze, după cum urmează: cauza C-439/14, Star Storage (achiziții publice); cauza C-488/14, Max Boegl România și alții (achiziții publice); cauza C-496/14, Văraru (principiile, obiectivele și misiunile tratatelor; securitate socială); cauza C-585/14, Chiș (taxăpentru emisii poluante); cauza C-586/14, Budișan (timbrul de mediu pentru autovehicule); cauza C-587/14, Moldovan (taxă pentru emisii poluante); cauza C-588/14, Constantinescu (taxă pentru emisii poluante)cauza C-608/14, Pondiche (principiile, obiectivele și misiunile tratateloracordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului); cauza C-609/14, Nicula (principiile, obiectivele și misiunile tratatelor; timbrul de mediu); cauza C-73/15, Vicdantrans (timbrul de mediu pentru autovehicule), cauza C-74/15, Tarcău (clauze abuzive); cauza C-175/15, Taser International (cooperare judiciară în materie civilă); cauza C-205/15, Toma(Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor; dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil); cauza C-212/15, ENEFI (cooperare judiciară în materie civilă; insolvență); cauza C-234/15, Doris Spedition (taxă pentru emisii poluante); cauza C-235/15, Boșneagă (timbrul de mediu pentru autovehicule); cauza C-236/15, Antoci (timbrul de mediu pentru autovehicule); cauza C-241/15, Bob-Dogi (mandat european de arestare); cauza C-245/15, Casa Noastră (transporturi; politică socială); cauza C-328/15, Târșia (principiile, obiectivele și misiunile tratatelor; politica socială); cauza C-407/15, Rîpanu (Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene); cauza C-416/15Selena România (politica comercială; dumping).”