Viața la curte. Printre gratii și cătușe | Eliza Ene-Corbeanu

Editorul: Cartea prezintă unele „dosare” de care s-a ocupat autoarea, de profesie avocat, cazuri care i-au furnizat subiecte pentru „Viaţa la Curte”, o rubrică din Eveni­mentul zilei, foarte citită. Eliza Ene-Corbeanu a reunit aceste articole pentru o carte cu acelaşi titlu. „Lucrarea îl captivează pe cititor de la prima pagină. Autoarea re­curge la o combinaţie de patetism şi logică, imposibil de ignorat, chiar şi de cineva apatic. Scrisul ei este un adevărat cocteil Molotov literar, care aruncă în aer ori­ce formă de indiferenţă. Informaţiile bine sistematizate, raţionamentele detectivistice, setea arzătoare de drep­ tate, solidaritatea umană, dar şi spiritul justiţiar, care devine uneori spirit vindicativ, concurează deopotrivă la reconstituirea şi rejudecarea unor cazuri dramatice”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.