Integritatea în mediul juridic, educațional și privat | Aida Rodica Popa (coord.)

Editorul: “Cultura integrităţii cuprinde o abordare globală asupra tuturor aspectelor educaţionale şi culturale din arii largi ale ştiinţelor umaniste care cultivă încrederea prin înalte competenţe profesionale puse în practică cu standarde de independenţă şi responsabilitate.
Lucrarea propune o diversitate de abordări asupra integrităţii judecătorilor, respectiv a incompatibilităţii acestora în judecarea cauzelor penale, urmând a vedea cum funcţionează prezumţia de imparţialitate prin intermediul verificării acesteia pe calea abţinerii sau recuzării, valorile deontologice ale profesiei de avocat prin prisma Codului deontologic al avocaţilor români, aspecte ale cauzalităţii infracţiunilor de corupţie şi investigării acestora, naturii infracţiunilor de corupţie comise în sistemul de învăţământ din România şi modalităţi de sancţionare a acestora, integritatea în spaţiul publicisticii juridice româneşti, în formarea tinerilor în domeniul bancar, a consilierilor de conformitate în mediul privat, precum şi mecanismul integrat de evaluare a riscurilor de conformitate în domeniul dreptului corporativ la care se adaugă jurisprudenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Din cuprins

•    Aspecte ale integrităţii judecătorilor prin prisma incompatibilităţilor şi procedurii de soluţionare a abţinerii sau recuzării din Codul de procedură penală român
•    Valorile deontologice ale profesiei de avocat prin prisma principiilor cuprinse în Codul deontologic al avocatului român
•    Aspecte procesuale în investigarea infracțiunilor de corupție
•    Infracţiuni de corupţie comise in sistemul de învăţământ din România şi modalităţi de sancţionare a inculpaţilor
•    Integritatea în spaţiul publicisticii juridice româneşti
•    Integritatea în formare în domeniul bancar
•    Formarea consilierilor de conformitate în mediul privat
•    Mecanismul integrat de evaluare a riscurilor de conformitate
•    Jurisprudenţă relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

Despre coordonator

Rodica Aida Popa este judecător la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” și reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din Cadrul Consiliului Europei.

Despre autori
Oana-Raluca Bănăţeanu este expert în conformitate, sprijinind operațiunile din regiunea Europa şi Comunitatea Statelor Independente în cadrul unei companii private prezente în peste 190 de ţări.
Dan Oancea este avocat și profesor universitar în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București.
George-Mihai Popa este Director Juridic și de Conformitate în cadrul companiei Bayer pentru Grupul de țări România, Bulgaria și Moldova.
Ovidiu Predescu este profesor universitar și directorul publicațiilor „Dreptul”.
Ianfred Silberstein este consilier juridic, consultant strategie  în cadrul Băncii Naţionale a României.
Radu Slăvoiu este avocat și lector universitar în cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”.

Pentru a cumpăra această carte, click aici.