Clauzele abuzive în contractele de credit. Ed. 2 | Lucian Mihali-Viorescu

Editorul: “Problematica clauzelor abuzive in contractele de credit bancar a devenit, in ultimii ani, una de un deosebit interes, atat pentru partile acestor raporturi juridice – consumatori si profesionisti, cat si pentru practicienii dreptului.

Pe langa litigiile deja devenite clasice, cum sunt cele privitoare la clauzele ce instituie anumite comisioane sau la clauzele ce permit profesionistului modificarea valorii dobanzii, perioada mai recenta a fost caracterizata prin aparitia unor tipuri noi de actiune, cum sunt cele in care se solicita ca obligatiile de plata ale imprumutatilor, in cazul creditelor in moneda straina, in special al celor in franci elvetieni, sa fie calculate prin raportare la cursul de schimb de la data incheierii contractului, si nu la cel de la data executarii obligatiei de plata, aceste cereri fiind cunoscute si sub denumirile de cereri de „denominare” sau cereri de „inghetare a cursului”, ori cele declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in temeiul formei actuale a art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

In acelasi timp, considerentele referitoare la creditele in moneda straina si la teoria impreviziunii din Deciziile nr. 623/2016 si nr. 62/2017 ale Curtii Constitutionale au avut consecinte nu doar in litigiile nascute din aplicarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, ci si in cele in care cererile de chemare in judecata sunt intemeiate, in principal, pe dispozitiile Legii nr. 193/2000.

Nu in ultimul rand, este de asteptat ca pronuntarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, la data de 20 septembrie 2017, a hotararii in cauza Andriciuc si altii sa creeze o efervescenta cel putin comparabila cu cea care a urmat hotararii pronuntate in cauza Kásler.

In acest context, editia a doua a lucrarii Clauzele abuzive in contractele de credit isi propune o cercetare, atat din perspectiva teoretica, dar, mai ales, din perspectiva practica, a majoritatii problemelor pe care le ridica litigiile referitoare la clauzele abuzive din contracte, cu privire speciala asupra contractelor de credit bancar.
Pentru a-i imprima un mai pronuntat caracter practic, structura lucrarii Clauzele abuzive in contractele de credit a fost realizata dupa tiparul unui proces civil, urmarindu-se, in ordinea in care apar, problemele specifice ale acestui domeniu.

Astfel, in prima parte a cartii Clauzele abuzive in contractele de credit sunt analizate, din perspectiva particularitatilor materiei, aspecte legate de:
•    cererea de chemare in judecata;
•    apararile formulate de parati;
•    indatorirea instantei de a analiza din oficiu posibilul caracter abuziv al unor clauze contractuale;
•    competenta de solutionare a cauzelor;
•    prescriptia;
•    probele;
•    finele de neprimire;
•    solutia instantei;
•    analiza propriu-zisa, pe fond, a caracterului abuziv al clauzelor contractuale;
•    ordonanta presedintiala in materie;
•    contestatia la executare in materie;
•    litigiile declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Partea a doua a cartii Clauzele abuzive in contractele de credit este structurata dupa tipurile de clauze specifice contractelor de credit bancar si cu privire la care instantele judecatoresti au retinut sau nu caracterul abuziv, spre exemplu:
•    clauzele care instituie diverse comisioane;
•    clauzele care permit profesionistului sa stabileasca sau sa modifice valoarea dobanzii; sau
•    clauzele care prevad ca restituirea sumei imprumutate si plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac in moneda creditului, fiind integrate aici si problematica impreviziunii, fie ca este vorba despre litigii in materia Legii nr. 77/2016, fie despre motive alaturate celor intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 193/2000;
•    clauzele atributive de competenta;
•    clauzele care prevad dreptul profesionistului de a declara scadenta anticipata a creditului.

In lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit au fost selectate si comentate extrase relevante din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniul Directivei 93/13, inclusiv concluziile avocatilor generali, precum si jurisprudenta publicata a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale. De asemenea, a fost cercetata practica nationala recenta a judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, selectia cuprinzand atat solutii pronuntate in favoarea consumatorilor, cat si solutii pronuntate in favoarea profesionistilor.

Nu in ultimul rand, volumul cuprinde o analiza, dupa caz, critica sau aprobativa a doctrinei nationale, precum si elemente de drept comparat din literatura si jurisprudenta straine in materia clauzelor abuzive.

Editia a doua a cartii Clauzele abuzive in contractele de credit integreaza jurisprudenta relevanta aparuta in cei doi ani de la publicarea primei editii, iar unele sectiuni, precum cele referitoare la analiza pe fond a caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau la solutiile pe care instantele le pot pronunta, au fost restructurate si completate, obtinandu-se atat o mai mare claritate, cat si o fundamentare teoretica superioara a solutiilor propuse. In cuprinsul altor sectiuni au fost analizate probleme noi, neavute initial in vedere sau au fost aduse argumente suplimentare in ceea ce priveste aspectele deja analizate.

Astfel, putem spune ca editia a doua a lucrarii Clauzele abuzive in contractele de credit ofera o imagine mai cuprinzatoare a domeniului clauzelor abuzive in contractele de credit, fiind utila tuturor celor interesati de aceasta problematica sau celor implicati intr-un proces cu acest obiect.”