Sinteze teoretice și exerciții practice de Drept internațional public. Ed. 2 | Beatrice Onica-Jarka, Sorana Păun-Pop, Oana Iacob

Editura C. H. Beck: “Lucrarea de față își propune să ofere studenților la drept, aflați în anul II, suportul necesar derulării activității de seminar. De asemenea, lucrarea are menirea de a sintetiza informațiile dobândite la curs, precum și de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoștințelor dobândite.

Despre ediţia 2

Ediția 2 aduce numeroase elemente noi, fără a pierde din simplitatea și conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu peste 200 de pagini. Sintetizează informațiile esențiale ce privesc principalele instituții specifice dreptului internațional public și reprezintă un suport de curs actualizat și, implicit, un instrument util în vederea pregătirii examenului la această disciplină.

Din cuprins

 • particularitățile dreptului internaţional public
 • subiectele dreptului internaţional public
 • izvoarele dreptului internaţional public
 • tratatul internațional
 • competenţele statelor asupra teritoriului
 • regimul juridic al spațiului aerian
 • teritorii cu regim internaţional
 • soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor
 • răspunderea internaţională a statelor
 • organizaţiile Internaţionale
 • Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) și Sistemul ONU

Puncte forte

 • conținutul lucrării este realizat și structurat într-o manieră accesibilă și aplicată:  sinteze teoretice, extrase din acte internaționale, jurisprudență, spețe (simulare), exerciții și teste grilă, prezentate distinct în fiecare capitol
 • toate instituțiile sunt examinate și analizate în contextul jurisprudenței jurisdicțiilor constituționale române și ale altor state
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură
 • conceptele juridice într-o abordare modernă și foarte actuală, cu accent deosebit pe aplicații practice
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.