Impactul corupției și al fraudei din achizițiile publice asupra absorbției fondurilor europene | Florin Gheorghe Bene, Mihaela Bene

Editura C. H. Beck: “Cercetarea arată că, în România, corupția și frauda din achizițiile publice influențează negativ absorbția de fonduri europene, iar sistemul actual de control al achizițiilor publice nu asigură o monitorizare eficientă a proceselor de achiziții publice și, în special, a operațiunilor de angajare a cheltuielilor din fonduri europene. În toate programele care vizează în mod direct sau indirect utilizarea fondurilor europene se poate observa felul în care corupția generează pierderi publice directe din bugetele instituțiilor și entităților publice contractante. În lucrare sunt identificate și analizate cauzele generale ale corupției și ale fraudei, nivelele de manifestare a corupției pe segmentul achizițiilor publice, fiind puse în evidență dificultățile de detectare și cuantificare a acestora, sunt analizate construcția sistemului achizițiilor publice, factorii implicați, mecanismele de propagare a efectelor corupției și fraudei din achizițiile publice și costurile corupției, pentru România, pe termen lung.

Elementul de noutate

Lucrarea atrage atenția cu privire la fenomenul corupției în accesarea fondurilor europene în scopul identificării unor modalități de îmbunătățire a sistemelor de control al achizițiilor publice, de natură să contribuie la utilizarea eficientă și la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene destinate finanțării investițiilor publice. Creșterea economică este puternic influențată de gradul de absorbție a fondurilor europene, ceea ce semnifică, în termeni economici, faptul că un mediu stabil și performant poate constitui fundamentul dezvoltării, prin prisma accesării și absorbției fondurilor europene.

Din cuprins

 • sistemul achizițiilor publice din România
 • principiile de bază în procesele de achiziții publice
 • achizițiile publice sustenabile
 • deficiențe ale sistemului de control în achizițiile publice
 • corupția și frauda în achizițiile publice
 • cauzele corupției și fraudei
 • nivelurile de manifestare a corupției în achizițiile publice
 • dificultăți în detectarea și măsurarea corupției și fraudei în achizițiile publice
 • costurile financiare și economice ale corupției și fraudei
 • implicații politice și sociale ale corupției și fraudei
 • costurile de mediu ale corupției și fraudei
 • cadrul strategic de prevenire a corupției și fraudei în achizițiile publice
 • posibilități de reducere a corupției și a fraudei
 • posibilitățile absorbției fondurilor europene la nivel național
 • instrumente de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene
 • stadiul actual de recuperare a prejudiciilor din fapte de corupție și fraudă din fonduri europene

Puncte forte

 • arhitectura sistemului achizițiilor publice din România: actorii implicați, relațiile care se formează, atribuțiile instituțiilor de specialitate implicate
 • modalitățile de optimizare a proceselor de achiziții publice, necesitatea asigurării transparenței informațiilor și a conduitei corespunzătoare din partea funcționarilor
 • posibilitățile României de utilizare a fondurilor europene pe perioada 2014-2020
 • necesitatea conștientizării publice a efectelor corupției în deturnarea fondurilor publice
 • modalități de reducere a oportunităților de corupție și fraudă în achizițiile publice din fonduri europene
 • propunerea de tipologii de strategii anticorupție
 • analiză a luptei anticorupție în procesele de achiziții publice: integritatea etapelor, fazelor, cerințelor, criteriilor de calificare, integritatea persoanelor implicate, integritatea funcționarilor
 • indicii care descriu modul de utilizare a fondurilor europene în țările Uniunii Europene și corelația dintre eficiența absorbției fondurilor europene și PIB pe cap de locuitor
 • o demonstrație detaliată, prin calcule, cu privire la posibilitatea influențării relației dintre corupție, economia subterană și absorbția fondurilor europene
 • exemple simple și tabele și figuri reprezentative, de natură să sublinieze concluziile cercetării.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.