Regimul juridic al nulității în raporturile de muncă | Dragoș Brezeanu

Editura C. H. Beck: “Lucrarea cuprinde o „dezbatere” doctrinară a nulității în cadrul raportului juridic civil și cel de drept al muncii, după analiza comparativă, precum și după tratarea aspectelor comune ale nulității în dreptul muncii, se regăsește o analiză substanțială a nulității la nivelul contractului de muncă, atât cel individual cât și cel colectiv.  
Un plan important al lucrării îl reprezintă analiza modului diferit în care acționează nulitatea în raport cu actele juridice de drept al muncii în speță contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, dar și actele unilaterale de drept al muncii – decizii de suspendare, modificare și încetare a contractelor individuale de muncă.
Nefiind dedicată doar teoreticienilor dreptului muncii, lucrarea cuprinde după capitolul dedicat nulității contractului de muncă o serie de modele destinate practicienilor dreptului muncii, și anume model orientativ de contract individual de muncă, precum și acte adiționale privind clauza de formare profesională, de neconcurență, mobilitate și confidențialitate. Tot cu valoare practică, în partea dedicată modelelor este redat un model de acord de constatare amiabilă a nulității contractului de muncă, precum și o cerere de constatare a nulității contractului de muncă sau ale unor clauze ale acestora. 
Nulitatea actelor unilaterale emise de angajator reprezintă o substanțială contribuție a demersului științific, contribuind atât la dezbaterea teoretică a nulităților de dreptul muncii, cât și la orientarea practicienilor în privința respectării condițiilor de fond și de formă în cazul deciziilor de modificare, suspendare și încetare a contractului individual de muncă, capitolul dedicat acestei instituții încheindu-se cu prezentarea unei multitudini de decizii care intervin în ceea ce privește modificarea, suspendarea, dar și încetarea contractului individual de muncă. Asemenea modelelor prezentate în cazul nulității contractului individual de muncă, lucrarea conține și cereri de constatare a nulității deciziilor de concediere cu diversele lor forme: concedieri pentru motive ce țin de persoana salariatului sau pentru motive ce nu țin de persoana salariatului.  

Viziunea autorului 

Regimul juridic al nulității în raporturile de muncă reprezintă un demers științific cu valențe doctrinare, dar și teoretice, care prin valorificarea metodei clasice comparative pune față în față regimul juridic al nulității în raportul juridic de drept civil și pe cel al nulității în dreptul muncii.
Sunt trecute în revistă și punctate aspectele relevante privind modul de acțiune al nulității la nivelul actelor juridice de drept substanțial și procesual civil în lumina Noului Cod civil și a Noului Cod de procedură civilă.
În partea dedicată nulității în raporturile juridice de muncă demersul întreprins, atât din perspectiva doctrinară, cât și jurisprudențială, pune în lumină principiile după care funcționează nulitatea în raporturile de muncă, reafirmând în mod neechivoc valorile care definesc acest tip de nulitate evidențiind, o dată în plus, autonomia dreptului muncii față de dreptul civil. Atât cu argumente științifice, doctrinare, dar și practice, jurisprudențiale, sunt „desenate” aspectele specifice nulității în dreptul muncii, cum ar fi principiul protecției salariatului care primează în antiteză cu principiul libertății contractuale specific raporturilor civile.
Sunt tratate problematici specifice, cum ar fi: neretroactivitatea efectelor nulității, caracterul amiabil al nulității, remediabilitatea nulității, efectele nulității în raport cu motivele de nulitate, dar și critica adusă legiuitorului care a reglementat forma scrisă a contractului individual de muncă ca o condiție de validitate și care dintr-o propunere de lege ferenda s-a transformat, de curând, în reglementare de lege lata în Codul muncii prin modificarea adusă de O.U.G. nr. 53/2017.

Din cuprins

 • nulitatea în raporturile juridice de muncă. aspecte comune. aspecte specifice
 • nulitatea contractului individual de muncă
 • contractul individual de muncă încheiat în forma scrisă – condiție ad probationem
 • clauze specifice în contractele individuale de muncă Clauze speciale în contractele individuale de muncă contrare dispozițiilor legale
 • nulitatea actelor unilaterale emise de angajator
 • nulitatea deciziei de concediere
 • nulitatea clauzelor contractului colectiv de muncă
 • jurisprudența în materia regimului juridic al nulității în raporturile de muncă

Puncte forte

 • analiză a problematicii regimului juridic al nulității în raporturile de muncă
 • explicații clare și concise în materia nulității în raporturile de muncă
 • ample referințe doctrinare și jurisprudențiale
 • argumentare științifică și practică privind aspectele specifice nulității în dreptul muncii
 • modele destinate practicienilor dreptului muncii, respectiv contract individual de muncă, acte adiționale privind diverse clauze, acord constatare amiabilă a nulității contractului de muncă, regulament intern, contract colectiv de muncă.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.