Achizițiile publice în România. Aplicarea și interpretarea noii legislații europene | Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.)

Coordonatorii: “Universitatea „Petru Maior” din Tirgu-Mures, in parteneriat cu CSDE – Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane, SOROCAPP – Societatea Romana de Cercetare pentru Afaceri Publice si Private si AEXA – Asociatia Expertilor in Achizitii, a organizat Conferinta Nationala de Achizitii Publice intitulata „Un an de la intrarea in vigoare a noii legislatii a achizitiilor publice”.

Desfasurata la Targu Mures la data de 26 aprilie 2017, in cadrul manifestarilor dedicate celebrarii celor 10 ani de cand Romania face parte integranta din Uniunea Europeana, conferinta a reunit profesionisti ai domeniului, profesori, cercetatori, magistrati, avocati, specialisti din domeniul reglementarii achizitiilor publice, precum si din domeniul aplicarii acestor reglementari.

Principalul scop al conferintei a fost acela ca, in cadrul dezbaterilor la nivel academic intre reprezentanti ai tuturor actorilor implicati in domeniul achizitiilor publice (autoritati contractante, operatori economici participanti la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, consultanti, institutii de reglementare, monitorizare si verificare a modului de derulare a procedurilor) sa evidentieze efectele noutatilor legislative in materie, dar si problemele care au aparut in aplicarea si interpretarea – administrativa si jurisdictionala – a actelor normative adoptate in luna mai 2016 in domeniul achizitiilor publice, ca urmare a transpunerii in dreptul roman a directivelor in materie, adoptate in anul 2014 de catre Parlamentul European si Consiliu.

Prezentul volum contine noua dintre lucrarile dezbatute in cadrul conferintei dar si alte sapte articole care nu au fost prezentate cu ocazia acelui eveniment. Data la care au fost actualizate informatiile cuprinse in articole, respectiv la care au fost consultate site-urile mentionate in cuprinsul acestora este 28 august 2017, cu exceptia a catorva elemente incluse in doua dintre articole, care au fost actualizate la data aparitiei volumului. Autorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile, citarile si autenticitatea materialelor prezentate, atat editura cat si coordonatorii neavand nici o responsabilitate in acest sens.

Importanta dezbaterii temei si, implicit, importanta acestui nou si actual volum rezulta din faptul ca, in anul 2014, autoritatile competente ale Uniunii Europene au reglementat domeniul vast al achizitiilor publice printr-un pachet legislativ cuprinzand trei noi directive (2014/23/UE – privind atribuirea contractelor de concesiune, 2014/24/UE – privind achizitiile publicesi 2014/25/UE – privind achizitiile efectuate de entitati care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale) si au stabilit ca directivele-remedii raman aplicabile, iar statele membre au avut la dispozitie un termen de doi ani pentru transpunerea in dreptul intern a normelor europene. Astfel, dupa aplicarea, timp de un an, de catre autoritatile competente din Romania, a noii legislatii in domeniul achizitiilor publice, a fost necesara analizarea calitatii normelor de transpunere dar si a modului de aplicare a acestor norme, au fost identificate problemele din continutul reglementarilor precum si cele aparute pe parcursul aplicarii procedurilor si au fost propuse solutiile pentru remedierea acestora.

Calitatea ridicata a demersului stiintific al carui rezultat a fost materializat in volum este asigurata pe de o parte de excelenta pregatire profesionala a autorilor, teoreticieni sau practicieni ai dreptului, profesionisti din administratia publica centrala sau locala ori din mediul patronal, iar pe de alta parte de analiza pertinenta prin care acestia trateaza subiectele abordate, cu totii fiind constienti ca doar prin utilizarea instrumentelor legale in materia achizitiilor publice pot fi realizate o competitie deschisa, transparenta si corecta si un mediu economic atractiv si durabil inclusiv in Romania dar si in celelalte state membre ale Uniunii Europene, iar fondurile publice pot fi utilizate intr-un mod just si care sa nu distorsioneze in mod nelegitim libera concurenta.

Volumul contine atat articole cu un pronuntat caracter teorectic, descriptiv, cat si articole cu un pronuntat caracter practic, aplicativ, precum si, majoritar, articole care combina in mod necesar si util cele doua componente, toate aducand clarificarile necesare inclusiv prin recurgerea doctrina recenta, la jurisprudenta nationala ori la jurisprudenta in materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, tocmai pentru intelegerea si aplicarea cat mai corecte a vastului si in acelasi timp foarte tehnicului domeniu al achizitiilor publice.

Avand convingerea ca acest volum, la fel ca lucrarile conferintei care au stat la baza elaborarii sale, va fi util atat teoreticienilor cat si practicienilor si, in egala masura celor ce se pregatesc sa devina profesionisti in materia achizitiilor publice, recomandam aceasta lucrare tuturor.”

Pentru a cumpara aceasta carte, click aici.