Participația penală | Monica-Eugenia Ungureanu

Editorul: ”Lucrarea Participația penala trateaza o tema amplu dezbatuta in literatura de specialitate și cu mari implicații in practica judiciara.
Lucrarea cuprinde in special referiri asupra problemelor care au ridicat controverse in doctrina romana și straina, precum și asupra deficiențelor de reglementare a instituției participației in legea penala romana in vigoare.

Plecand de la criticile și rezervele exprimate in doctrina, pe care ni le insușim, am formulat concluzii și propuneri de lege ferenda, care consideram ca ar putea sa alinieze conceptul de participație cu reglementarile consacrate din legislația straina.
In ce privește viziunea autorilor romani, care, intr-o gandire inițiala, excludea pe autori și coautori dintre participanți sau includea in cadrul participanților principali și pe autorii morali, alaturi de autorii materiali, executorii, in doctrina veche se argumenta ca, regula fiind autorul unic, acesta este automat inclus in definiția infracțiunii și, ca atare, nu poate fi menționat printre participanți, iar daca nu este necesar un text pentru autor, nu va fi nici pentru mai mulți, pentru ca poziția juridica a autorului este cea stabilita de lege pentru autor. 

Codul penal in vigoare a adoptat parțial aceasta sistematizare, fara a menționa pe coautori printre participanți. Aceasta insuficiența a legii penale este corectata in parte de noul Cod penal, prin aceea ca art. 46 definește atat conceptul de autor, cat și pe acela de coautor. Neajunsul acestui cod consta insa in faptul ca intituleaza capitolul VI, care se refera la participație, „Autorul și participanții”, fara sa fie menționat in titlul capitolului și coautorul, aceasta omisiune fiind de natura sa sugereze ca noțiunea de participanți cuprinde și pe coautor, ceea ce ar fi greșit, pe langa faptul ca ar contrazice dispozițiile normative din noul cod, adica art. 46, care definește atat pe autor, cat și pe coautor cu o formulare identica. Urmare a discuțiilor din doctrina, noul Cod penal face distincție intre persoanele care participa in mod nemijlocit la savarșirea faptei prevazute de legea penala și celelalte persoane care participa mijlocit, prin autor sau coautor.

In analiza formelor de participație, sunt tratate aspecte cu mari implicații in practica judiciara actuala, respectiv raspunderea agentului provocator și delimitarea actelor de instigare de cele ale agentului provocator, precum și reglementarile din legislațiile straine ale formelor de participație, in special situația participanților din cadrul crimei organizate și a organizațiilor criminale.

Lucrarea se adreseaza atat teoreticienilor, cat și practicienilor in domeniu, precum și celor care doresc sa-și perfecționeze cunoștințele de drept penal.”