Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale. Ed. 2 | Dan Drosu Şaguna, Daniela Iuliana Radu

Editorul: ”Această ediţie prezintă detaliat obligațiile bugetare, într-un nou capitol care întregește Partea a II-a – Obligația fiscală a cursului. De asemenea, au fost avute în vedere toate modificările și completările legislative intevenite, respectiv O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite și Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Despre lucrare

În contextul intrării în vigoare la 1 ianuarie 2016 a noilor reglementări fiscale: noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015) și noul Cod de procedură fiscală  (Legea nr.207/2015) cursul realizează o analiză amplă a principalelor instituții ale dreptului fiscal în concordanță cu schimbările legislative recente în domeniu, atât la nivel național, cât și unional. Lucrarea combină elementele teoretice din domeniul fiscal cu cele practice impuse de realitatea economică națională în materia fiscalității, având un rol informativ și documentar în special pentru studenții facultăților de drept sau ai facultăților economice, profesioniștilor din domeniu, dar și celor care doresc să aprofundeze aspectele fiscale ale realității economice.

Din cuprins

 • noțiuni generale privind fiscalitatea
 • sistemul fiscal, fiscalitatea, politica fiscală
 • obligațiile fiscale: obligația bugetară, impozite, taxe și contribuții sociale
 • impozitul pe profit, pe dividende, pe reprezentanțe
 • impozitarea persoanelor fizice și a microîntreprinderilor
 • impozitele locale
 • stingerea obligațiilor fiscale
 • convenții fiscale internaționale și dubla impunere
 • taxa pe valoarea adăugată
 • taxele vamale
 • inspecția fiscală
 • răspunderea juridică în dreptul fiscal
 • cazierul fiscal

Puncte forte

 • prezintă detaliat noile reglementări fiscale din 2017
 • explicare clară și concisă a informațiilor din sfera fiscală și procesual fiscală
 • cuprinde 14 anexe cu principalele declarații fiscale și instrucțiuni de completare
 • index legislativ și jurisprudențial
 • referințe bibliografice ample, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.