Drept fiscal. Ed. 3 | Dan Șova (coord.)

Editorul: ”Cea de-a treia ediţie a manualului de drept fiscal reprezintă nu doar o reeditare obligatorie a lucrării, în contextul noilor reglementări în materia dreptului fiscal substanţial şi a procedurii fiscale, dar şi un demers de aprofundare a analizei instituţiilor prezentate. Cartea se adresează atât studenţilor facultăţilor de drept, prin abordarea scolastică a noţiunilor şi mai ales a principiilor generale, cât şi practicienilor, cărora le oferă un instrument util în vederea abordării speţelor, permiţând examinarea implicaţiilor complexe ale dreptului fiscal prin prisma unor coordonate fundamentale deosebit de precise.

Structura prezentării este una tradiţională, ce urmăreşte succesiunea titlurilor celor două coduri fundamentale, însă este îmbogăţită substanţial prin prezentarea instituţiilor nou-introduse de Legiuitor şi prin valorificarea corespunzătoare a trimiterilor la jurisprudenţa şi doctrina de referinţă în materie fiscală.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.